התמורות העיקריות בהתפתחותה של ירושלים בראשית השלטון הבריטי (1926-1917)

עמוד:435

ישראל למצרים ולבריטניה . באוקטובר 1919 כבר פעלו בתי דואר בכל הערים המרכזיות בארץ , בתוכן ירושלים . את בתי הדואר האלה , ששירתו את האוכלוסייה המקומית , הפעילו אנשי הצבא הבריטי , ובתחילת שנת 1920 החלה פעולה להעברת שירותי הדואר לידיים אזרחיות . עם סיום תקופת הממשל הצבאי היו בארץ 20 בתי דואר , והפעלתם רוכזה בידי מחלקה ממשלתית שטיפלה בכל נושא התקשורת . כמו הנהלת הרכבת , גם מחלקה זו הייתה מחלקה מסחרית , שמטרתה הייתה לפתח את הארץ ובד בבד להכניס כספים לאוצר הממשלה . בתקופת המלחמה הקים הצבא הבריטי גם שירות טלגרף חדש , במקום השירות הטורקי שנהרס לחלוטין במלחמה . בדצמבר 1918 אף נפתח שירות מברקים לאזרחים בין הערים הראשיות בארץ וכן למצרים ולסודן . באוגוסט 1919 נוספו תחנות טלגרף אזרחי ביישובים נוספים ברחבי הארץ . בדצמבר 1921 נפתחה מברקה בירושלים שפעלה 24 שעות ביממה . עם פתיחת בתי הדואר האזרחיים הועבר אליהם שירות הטלגרף . ארץ ישראל חוברה גם לאירופה . הרשת עברה לאורך פסי הרכבת עד למצרים וישירות לאנגליה ולגרמניה . השימוש ברשת המברקה הלך ופחת ככל שהלך וגבר השימוש במכשיר הטלפון . לפני המלחמה לא היה בכל ארץ ישראל אף טלפון לצורכי ציבור . עם הקמת הממשל האזרחי היו בארץ תשעה טלפונים ציבוריים ( בבתי הדואר המרכזיים ) ו 90 מכשירי טלפון פרטיים . בעשור הראשון לשלטון הבריטי בארץ פותחה רשת הטלפונים בארץ ישראל יותר מכל נושא תקשורתי אחר . מרכזיות חדשות הגיעו לארץ , והוחל בהקמת רשת טלפונים עירונית בירושלים , יפו וחיפה . הבקשות להתקנת טלפונים פרטיים הלכו והתרבו מדי חודש בחודשו . בשנת 1925 כבר עלה זרם הבקשות על קצב התקנת הטלפונים . מרכזת ירושלים הייתה מלאה , ו 100 בקשות חיכו בתור . תוכנן אז להוסיף לירושלים 1 , 000 קווים בכל שנה , וכן לפתח קווים חדשים בין ירושלים ליפו , ללוד ולחיפה . בסוף תקופת שלטונם של הרברט סמואל , הנציב הבריטי הראשון , ורונלד סטורם , מושלה הראשון של העיר , הייתה ירושלים שונה מהרבה בחינות מהעיר שאישים אלה קיבלו לידם בתחילת תקופות כהונתם בה . תמורות ושינויים רבים חלו בה , אך גם המשכיות רבה התקיימה בתחומים בסיסיים בתוכה . בקטע הסיום של מאמרנו ננסה לעמוד על הגורמים העיקריים שעמדו מאחורי התמורות והשינויים המהפכניים שהתרחשו בה מצד אחד , ועל הסיבות לחוסר שינוי ולהמשכיות באופייה ובתכונות מרכזיות אחרות שלה שהתקיימו בה מצד אחר . ח . סיכום ומסקנות דומה כי הלימוד המפורט של ההתפתחויות בירושלים בראשית תקופת המנדט הבריטי יכול להביא אותנו למספר מסקנות חשובות : . 1 תקו _3 ת _ה'בראשית' של השלטון הבריטי בירושלים בשנים 1926-1917 הייתה תקופה מהפכנית מהרבה בחינות בתולדותיה של העיר . 206 ביגר ( לעיל הערה , ( 7 עמי 207 . 117 שם , עמי 121-117 והמקורות שם .

יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר