התמורות העיקריות בהתפתחותה של ירושלים בראשית השלטון הבריטי (1926-1917)

עמוד:429

לעומת המשיכה של בני עדות המזרח לירושלים והגעתם אליה , הרי מקרב עולי אירופה אשר הגיעו לארץ במסגרת העלייה השלישית והעלייה הרביעית , במספרים גדולים הרבה יותר , רק מעטים יחסית הגיעו לעיר . יש המציינים כי מאנשי העלייה השלישית הגיעו לירושלים רק כעשרה אחוז ומהעלייה הרביעית פחות משבעה אחוז . ז . כלכלה , תחבורה ותקשורת כמו בגודל והרכב האוכלוסייה , גם בכלכלת העיר איננו מוצאים שינויים משמעותיים בראשית תקופת המנדט הבריטי , ובמידה רבה גם לכל אורך תקופת המנדט כולה . בעיקרו נשאר המבנה הכלכלי של העיר דומה לזה שנתקיים בה בשלהי השלטון העותימאני . דומה כי הסיבה העיקרית לכך היא חוסר החלטה ממשית אצל השלטונות הבריטיים לפתח את העיר כעיר תעשייתית ואי חתירה להכניס לתוכה תעשייה חיצונית . הבריטים התכוונו לשמור על העיר כעיר קדושה היסטורית , ותרמו בעיקר לפיתוחה כעיר מנהל מרכזית . הממשל הבריטי באמצעות חברת 'פרו ג'רוזלםי ניסה לפתח בה מלאכות קלות של אמנות ואומנות , אך ההצלחה הייתה מצומצמת למדיי . מיד לאחר כיבוש העיר גם הקים הממשל הצבאי לשכת מסחר , שבה השתתפו נציגי הסוחרים מכל העדות בעיר , כדי לעודד את המצב הכלכלי המעורער בעיר . הוא החל אף להוציא מכרזים לעבודות שונות , כולל למפעלי אמנות ואומנות שנעשו ניסיונות להקימם ולבססם בעיר ; למפעלי דפוס ; לשירותי אספקת מזון ( האוכלוסייה הגדולה בעיר חייבה את מילוי דרישות המזון שלה ושירותים בעבורה ;( ייצור ביגוד למשטרה , לצבא הבריטי ולפקידים ; ועוד דברים שהממשל נזדקק להם . כן סייע הממשל בדיווחים על תנועות וצורכי סוחרים , שירותים שונים , תחבורה ; ואף השתדל לדאוג להגדלת התקציבים , לשיפור בתיירות ועוד . ללשכת המסחר אף היה רעיון בדבר הקמת בורסה בעיר ; אך כל אלה גרמו לשיפור קל בלבד בכלכלת העיר . עם סיום הממשל הצבאי החל המצב בעיר משתפר במקצת . העלייה היהודית השלישית הביאה אליה קצת כסף , ומספר מפעלי מלאכה החלו קמים בה . העיתונות הירושלמית ציינה באותם ימים שורה של מפעלים הקמים בעיר החל בשנת 1921 ושיפורים במצב הכלכלי : בית חרושת למרבדים ; בתי חרושת לקרטון , לסיגריות , לעץ ולרהיטים ; בתי מלאכה לאריגים , לאבקת סבון , לכובעים , לרהיטים דניים ולממתקים . 177 ביגר ( לעיל הערה , ( 20 עמי , 55 מציין כי מהעלייה השלישית הגיעו לירושלים 3 , 500 עולים מתוך כלל 35 , 000 העולים שהגיעו ארצה בעלייה זו , כלומר עשרה אחוז , וזאת בהסתמך על ארז ( לעיל הערה , ( 136 עמי ; 91 וכן כ 5 _, 000 עולים בשנים 1925-1924 מתוך כ 83 , 000 עולי העלייה הרביעית שהגיעו ארצה - כשבעה אחוז . 178 ביגר ( שם , ( עמי 78 המצטט את אג"מ , , 2 103 , 24 . 3 . 1923 ראה דוח שנתי של הנציב , , 14 . 7 . 1921 דיווח של לשכת המסחר . 179 ביגר ( שם , ( המפנה לדואר היום , 24 . 2 . 1924 ושם סקירה על המפעל . 180 ביגר ( שם , ( עמ י , 76 המצטט את העיתונות משנת . 1921

יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר