התמורות העיקריות בהתפתחותה של ירושלים בראשית השלטון הבריטי (1926-1917)

עמוד:426

עיון בנתוני האוכלוסייה בטבלאות המוצגות , יכול להביא אותנו למספר מסקנות . נחלק אותן לשני חלקים : השוואה בין בלל האוכלוסייה בירושלים לזה שבכלל הארץ , והשוואה פנימית בתוך ירושלים לחלק היחסי של העדות הדתיות השונות בה ולחלקה של האוכלוסייה היהודית 167 בטבלאות 1 ר 2 הנתונים הם בהתאם למקורות המצוינים במאמר . המספרים בטבלאות 1 ו 2 הם מספרים משוערים מעוגלים . גם המספרים של מפקדי 1931 , 1922 והאומדן של 1946 מעוגלים . המספר הכללי בטבלה 1 אינו תואם לסך הכול של המוסלמים , הנוצרים והיהודים , שכן כלולים בו מעט אחרים . 168 נתוני טבלה זו הם לפי רומן ( לעיל הערה , ( 162 עמי 220 ( המספרים עוגלו , ( וראה המקורות שם . טבלה : 3 האוכלוסייה היהודית בארץ ישראל , טבלה : 2 אוכלוסיית ירושלים במאה העשרים עד 1946 ( באלפים ) טבלה : 1 אוכלוסיית ארץ ישראל במאה העשרים עד 1946 ( באלפים )

יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר