התמורות העיקריות בהתפתחותה של ירושלים בראשית השלטון הבריטי (1926-1917)

עמוד:421

בפרוספקטים שהפיצה החברה לצורכי מכירת מגרשים בשכונה ננקב המספר של כ 200 , 000 אמה מרובעת , ובפרטים על המקום נמסר : 'גבעת אליהו היא המשך של תלפיות , על גבולה הדרומי , ועל פי התכנית תהיה לחלק בלתי נפרד של העיר העברית החדישה הזו . האדמה מתחילה במרחק של 3 . 5 ק"מ מהמקום המרכזי שבעיר ( שער יפו , ( _וכ 2 . 5 ק"מ מתחנת הרכבתי . בהמשך ניתנים פרטים על המגרשים , מחיריהם וצורך ההשתתפות של קוני המגרשים בהוצאות למגרשי ציבור ולדרכים בשכונה . אזור אחר בקרבה לשכונה הגדולה תלפיות שבעבורו הוכנה תכנית להקמת שכונה חדשה היה האזור שנודע בשם אדמת עמוס ( מקור חיים . ( בהתאם לדיווח של חברת יהכשרת הישוב' לשנת 1923 רוכזו כאן בידיים יהודיות , כולל אלו של הקק"ל , שטחים בהיקף של כ 113 , 500 מ"ר 113 . 5 ) דונם . ( בפרוספקטים שהפיצה החברה לצורכי מכירת מגרשים בשכונה זו , ננקב המספר של כ 83 , 000 אמה מרובעת שהוחזקו בידי חברת יהכשרת הישובי ועוד למעלה מ 100 , 000 אמות מרובעות בידי הקק"ל , שטח שעליו עומדים להקים בקרוב שכונה שתיבנה בידי הסתדרות • המזרחי . בפרטים על המקום נמסר : אדמת עמוס נמצאת בעמק רפאים , בקרבת תלפיות ( ימינה לדרך בית לחם ) כקילומטר וחצי מתחנת הרכבת ומאות אחדות מטרים מהמושבה הגרמנית היוונית . היא משתרעת ליד פסי מסילת הברזל ירושלים-יפו - באורך של 400 מטר מעברה האחד של המסילה ו 140 מטר מעברה השני . המקום מחובר ע"י דרך עם המושבה הגרמנית היוונית ועם הכביש ירושלים-תלפיות-בית לחם . על פי תכנית הבנייה מחובר המקום הזה בדרך ישרה וקצרה עם תלפיות . בהמשך מצוינת אף האפשרות של פתיחת תחנת רכבת חדשה במקום , שכן המסילה עוברת דרך היישוב עצמו , דבר שהוא יתרון למקימי בתי חרושת בשכונה , מאחר שהמסילה הירושלמית קשורה לכל מערכת המסילות בארץ . כן ניתן לספק מים למפעלים במקום , מאחר שגם 'צינורות המים המוליכים את מי המעיינות ירושליימה ' עוברים כאן . בנוסף מצוין שתחנת הרכבת שתוכל לקום במקום על פי התכנית תשרת גם את תלפיות , וכן שיהמושבה הגרמנית היוונית , הסמוכה מאוד לאדמה הזאת הולכת ומתפשטת לעבר הזה , כמו כן גובלים את האדמה שטחים נקבע למקום כנראה מכיוון שממקום זה ראו היטב את מנזר מר אליאס ( אליהו , ( והשם 'ארנונה' - על שם נחל ארנון שאפיקו נראה מכאן בימים בהירים . 143 ביגר ( לעיל הערה , ( 20 עמי 144 . 43 שם , נספק 5 ב : גבעת אליהו ( תעודה 2100 י \ 145 . ( 34 ביגר ( שם , ( עמי , 34 מצטט את תכניות האזורים של יהכשרת הישובי מיולי . 1923 מפת יאדמת עמוסי ( מקור חיים ) של חברת יהכשרת הישובי משנת , 1923 ראה שם , עמי ; 66 מפה משורטטת אצל הנ"ל ( לעיל הערה , ( 107 עמי 146 . 113 השם ימקור חיים' נקבע לזכר ה חיים כהן ז"ל מבריסק שתרם סכום כסף לקניית אדמה במקום , ראה י"ג _גליס , שכונות בירושלים , פרשת בנינה של העיר החדשה מחוץ לחומות , ירושלים תשכ"ב , עמי . 138

יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר