התמורות העיקריות בהתפתחותה של ירושלים בראשית השלטון הבריטי (1926-1917)

עמוד:419

בהמשך מצוינת חלוקת השטח לסוגי מגרשים , מחיריהם _ושמתוכנן לגשת _ל'בנין חלק חשוב מהמרכז המסחרי בזמן הקרוב . ' האזור השני שתוכנן תכנון מודרני בתור מרכז מסחרי יהודי , והחל נבנה אז , הוא המרכז המסחרי בךיהודה ( גן _אנטימוס , ( כלומר אזור 'המשולש י הנודע של הרחובות בן יהודה-יפוקינג ג'ורג . ' השטח נקרא אז גן אנטימום ( היווני . ( האזור לא תוכנן בידי קאופמן אלא בידי צוות אדריכלים יהודי אחר , פפר ולוי . אשבי מביא במאמרו צילום של התכנית שהוצעה למקום , ומציין כי האזור משתרע מנקודה ברחוב יפו שבה מצוי כיום הקולנוע , צפונה דרך שטחי הספורט הישנים עד לבניין של המוסד 'טליתא קומיי , במערב . התכנון במקום מותאם לתכנון של תכנית האב הכללית לירושלים ולפיתוח הכללי שתוכנן לאזור זה ( ראה איור . ( 9 בפרוספקטים שהפיצה חברת יהכשרת הישובי לצורך מכירת מגרשים באזור ננקב מספר של כ 100 _, 000 אמה מרובעת . בפרטים על השטח נמסר : ככר גדולה _ורחבת ידים במרכז העיר , היא משתרעת מרחוב יפו - הרחוב המרכזי - עד בית הספר יבצלאלי , בה עובר גם הבולוור החדש , רחוב המלך גיאורג , העומד להימשך עד תחנת הרכבת . הבכר [ ... ] נחשבת לאחד המקומות היפים של ירושלים . על פי תכנית הבנייה יעברו בה לארכה ולרחבה רחובות רחבים ויפים , אשר יחברוה עם הרחובות הראשיים . חשיבות יתרה לחיבור הישר והטוב עם מרכז השכונות העבריות הדבוקות לרחוב יפו ועם השכונה המודרנית החדשה העומדת להבנות על מגרש זנזריה . כל זה מכשיר את המקום גם למרכז חשוב מאוד של מסחר , מלאכה ותעשיה . חברת הכשרת הישוב ניגשה כבר לפתיחת הרחובות הפנימיים ולסלילתם . מקום מיוחד נועד לשוק היגייני מודרני . בנינים אחדים עומדים להיבנות בקרוב מאוד ( בקומה התחתונה - חנויות , ובקומה העליונה - דירות ומשרדים . ( כאן ייבנו בתים ציבוריים חשובים . בהמשך נמסרים פרטים על מחירי החלקות ועל הניצול המקסימלי של השטח . מלבד חמש התכניות הראשונות של שכונות הגנים והמרכזים המסחריים שהוקמו בירושלים , ואשר הוגשו לוועדת התכנון העירונית כבר בשנת , 1922 החלו להכין אז גם תכניות לשכונות נוספות בעיר . בשנת 1923 פרסמה חברת יהכשרת הישובי , יחד עם התכניות האחרות שלה לשכונות הגנים ואזורי המסחר בירושלים , גם את תכנית קאופמן לשכונת גבעת אליהו ( ארגונה ) לשטח הצמוד לתלפיות מדרום . בהתאם לפרסומי החברה השטח שנרכש במקום היה בהי קף של כ 115 , 000 מ"ר ( כ 115 דונם . ( 138 ביגר ( לעיל הערה , ( 20 נספח 5 ו : המרכז המסחרי ( תעודה . ( 34 \/ 2100 לפרטים ראה קרק ואורך נורדה"ם ( לעיל הערה , ( 34 עמי 139 . 187-184 ביגר ( לעיל הערה , ( 20 עמי , 44 המצטט את תכניות האזורים של יהכשרת הישובי יולי ; 1923 וכן נספח 5 ה : גן אנטימוס . 140 אשבי ( לעיל הערה , ( 120 עמי . 67 וראה ביגר ( לעיל הערה , ( 20 עמי 67 ומפת חברת י הכשרת הישובי לאזור , עמי 141 . 70 ביגר ( שם , ( נספח 5 ( תעודה , 00 ו 142 . ( 34 \ ' 2 את תכנית גבעת אליהר ( ארנונה ) של חברת יהכשרת הישובי משנת 1923 ראה אצל ביגר ( לעיל הערה , ( 20 עמי ; 69 מפה משורטטת אצל הנ"ל ( לעיל הערה , ( 107 עמי . 114 השם יגבעת אליהר

יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר