התמורות העיקריות בהתפתחותה של ירושלים בראשית השלטון הבריטי (1926-1917)

עמוד:416

בתלפיות וברחביה , קדמה לבניית השכונה התארגנות של בוני הבתים במקום . כבר בראשית תרפ"א ( סוף ( 1920 התאגדו שתי קבוצות אוכלוסייה משכילה בעיר במטרה להקים שכונה יפה ומסודרת , בהתאם לרעיונות ישכונות הגנים ; כמקום מגורים בעבורן . הקבוצה הראשונה הייתה מורכבת מחברים באגודת המורים הירושלמית , ועם השנייה נמנו אנשי אגודת הסופרים ואנשי תרבות ורוח בעיר . על כן כונתה בתחילה בשם מופ"ס : מורים , פקידים , סופרים . עד מהרה הם התאגדו לאגודה בשם זז 0 בית , ' וזה גם היה בתחילה שם השכונה שהתכוונו לבנות . האגודה הציבה לעצמה מטרות שנוסחו בשורה של תקנות , המצביעות על כוונותיהם של חברי האגודה באשר לצורתה ואופייה של השכונה . ניהולה של האגודה היה בידי ועד נבחר . אבן הפינה לשכונה הונחה באוגוסט 1922 ( ראה איור . ( 7 י פרט לשלושת שכונות הגנים הראשונות - תלפיות , רחביה ובית הכרם - מציין אשבי את שתי התכניות למרכזים המסחריים היהודיים שהוגשו לוועדת התכנון העירונית : המרכז המסחרי של אזור ממילא ( מגרש יאנטיוכוסי , ( והמרכז המסחרי של אזור בךיהודה , הנקרא אצלו יאנטימוסי . באשר לראשון הוא מציין ששטח יאנטיוכוסי נמצא ליד הפינה של בית הקברות המוסלמי של ממילא . הוא מעיר כי התכנון של מרכז זה תואם לתכנון הכללי של אזור רחבת שער יפו , שתוכנן על ידו , ואף מציינו במפת התכנון הכללית שהכין לאזור זה . כן הוא מוסר שהשטח מקיף 19 , 270 פיק מרובע ( כ 12 דונם ) וכי התכנית היא לבנות בו כ 200 חנויות , מהן 50 בזרים קטנים , ו 4 מבנים גדולים - כל אחד על 1 , 000 מ"ר - שישמשו בנקים , משרדים וכדומה . הוא נותן אף 3 תצלומי ציורים של מודל המרכז שתוכנן לאזור . 137 ( תמונת השטח הבנוי באזור שער יפו בשנת , 1924 ראה איור ( . 8 הרעיון לתכנן בנוסף לשכונות מגורים גם אזורי מסחר מאורגנים היה בו משום גישה מהפכנית בתכנונה של ירושלים . עד כה , נדדו המסחר ובתי המסחר בירושלים שמחוץ לחומות בעקבות השכונות , בדרך כלל , ולא הוקם כל מרכז מסחרי מתוכנן , מודרני , חדש בעיר . עתה באו אדריכלי התנועה הציונית באמצעות חברת הכשרת הישוב והחליטו על הקמת מרכזים מסחריים מתוכננים בעיר . בפרוספקטים שהפיצה חברת יהכשרת הישוב' לצורכי מכירת מגרשים באזור זה ננקב המספר של כ 30 , 000 אמה מרובעת ונמסרים הפרטים הבאים : אדמת המרכז המסחרי ( מגרש אנטיוכוס ) משתרעת ברחוב הבריכה ( ברכת ממילא , [ בקרבת שער יפו - מקום בתי המסחר המרכזיים . הרחוב הזה משמש הדרך העיקרית אל תחנת הרכבת . השטח [ ... ) נועד למרכז מסחרי מודרני . לפי תכנית הבנייה , יהיה רחוב תחתון מיוחד לדיוטה התחתית ( מחסנים ומרחפים , ( עם הארה עליונה , ורחוב עליון מיוחד לדיוטות העליות ( חנויות ומשרדים . ( רוב השטח נמכר לחברת י המרכז המסחרי , ' שנםתדרה מתוך חשובי הסוחרים שבירושלים , חלק אחד נמכר לגדולי הבנקים שבירושלים . 136 פרטים רבים על שכונת בית הכרם ראה : שי קדרי ( עורך , ( בית הכרם בת הארבעים , תרפ"גתשכ"ג , ירושלים תשכ"ו ; אי וגר , שכונת בית הכרם ( סדרת חוברות בהוצאת בית הוועד הישן , בית הכרם , ( ירושלים תשנ"א ; י י ארז ( עורך , ( ספר העלייה השלישית , תל אביב , 1946 עמי ; 601 קרויאנקר ( לעיל הערה , ( 79 עמי 137 . 258-253 אשבי ( לעיל הערה , ( 120 עמי . 64

יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר