התמורות העיקריות בהתפתחותה של ירושלים בראשית השלטון הבריטי (1926-1917)

עמוד:415

בפרוספקטים של חברת יהכשרת הישובי שהופצו לצורכי מכירת מגרשים נמסר המספר של 212 , 000 אמה מרובעת , וכי חלק מזה נרכש בידי קרן קימת בשביל הגימנסיה העברית ומוסדות ציבור אחרים . בהמשך מודגשות מעלות המקום : אדמת זנזריה משתרעת בתוך העיר , בקרבת בית המדרש לאמנות 'בצלאל' ועל גבול השכונות העבריות ישערי חסדי וינחלת צדוקי . היא מחוברת עם רחוב יפו ( הרחוב המרכזי שבעיר ) ע"י רחוב ראשי חדש . לפי תכנית הבניה של העיר , יהיה הרחוב הראשי החדש הזה , העורק הראשי של העיר , ויחבר את השכונות העיקריות והחשובות שבתחום רחוב יפו עם תחנת הרכבת . עוד רחוב אחר , המוליך גם כן לרחוב יפו ולתחנת הרכבת , עובר על פני המגרש הגדול של המרכז המסחרי העומד להיבנות . לבסוף נמסרים פרטים על מחירי המגרשים ועל התחלת הבנייה במקום ( ראה איור . ( 2 גם ברחביה , כמו בתלפיות , התארגנו הקונים הראשונים של חלקות הבנייה במקום והקימו ' אגודה הדדית בע"מ , רחביה . ' זו הוציאה ספר תקנות ונרשמה כאגודה קואופרטיבית בד ' באלול תרכ"ה . ( 24 . 8 . 1925 ) מטרות האגודה דומות לאלו של האגודות בתלפיות ובבית הכרם , עם שינויים מסוימים . לאגודה נקבע תקנון ומונה לה ועד מנהל . תפקיד הוועד היה לדאוג לבניית השכונה , לתאם את הבנייה ולפקח עליה , בהתאם לתקנות שנקבעו לה ומתוך מטרה לשמור על הכוונות המקוריות שהוצבו בתכנונה . שכונה שלישית שתכניתה הוכנה בידי קאופמן והוגשה לוועדת התכנון העירונית , אשר מוצגת אצל אשבי במאמרו , היא שכונת בוני בית - בית הכרם בשמה החדש , שגם הוא כבר מוזכר על ידי אשבי . מצוין שם שהשטח המיועד לשכונה זו הוא כ 280 דונם . 148 יחידות מגורים , שמהן 29 על דונם אחד ר 119 על שני דונם . 24 אחוז מכל השטח הוקצה לדרכים , שטחים פתוחים ומבני ציבור : בית ספר , בית עם , בית כנסת , מגרשי ספורט , מגרשי משחקים וחנות קואופרטיבית לצורכי מזון . התכנית , עם קווי גובה , הותאמה לטופוגרפיה האופיינית להרי יהודה . שכונת בית הכרם , בניגוד לשתי השכונות הקודמות שתכניותיהן הוגשו לוועדת התכנון העירונית , לא נבנתה על קרקע של חברת יהכשרת הישובי . על פי אחד המקורות נרכש השטח מאיש כמורה ארמני . הקנייה הושלמה כבר ב 21 במרס . 1921 במקרה של בית הכרם , שלא כמו 132 ביגר ( שם , ( נספח 5 ד : זנזרייה ( תעודה 2100 י \ . ( 34 133 ביגר ( לעיל הערה , ( 107 עמי 122-118 והפרטים בהערות שם , על תקנות האגודה , דוחות ועד השכונה והמקורות הנוספים . כללית על השכונה ועל אורח החיים בה , ראה אי רמון , ידוקטור מול דוקטור גרי , שכונת רחביה בירושלים : היסטוריה , הווי , מסלולי סיור , ירושלים תשנ"ח ; על הצד הארכיטקטוני ראה קרויאנקר ( לעיל הערה , ( 79 עמי . 283-279 , 271-264 134 אשבי ( לעיל הערה , ( 120 עמי ; 67 מיקום בית הכרם ( בוני בית , ( שם , במפת האזורים , עמי 17 מפה 34 מסי . _^ 111 בפרוספקט חברת יהכשרת הישובי לא נזכרת בית הכרם , כיוון שלא הוקמה בידי חברה זו . אין על כן מפה של שכונה זו אצל ביגר ( לעיל הערה . ( 20 ראה אצל ביגר ( לעיל הערה , ( 107 עמי 117 מפה משורטטת של השכונה , המבוססת על תכניתו של קאופמן . 135 השם ההיסטורי י _בית הכרם' ( ירמיה ו ( 1 ניתן לשכונה בשל קרבתה ליישוב עין כרם ומתוך הנחה שבסביבה זו השתרעו גבולותיה של עיר זו בימי קדם .

יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר