התמורות העיקריות בהתפתחותה של ירושלים בראשית השלטון הבריטי (1926-1917)

עמוד:401

המייעצת שהתכנסה ביולי , 1921 אך לפי המלצתה הוחלט לדחות את אישור הפקודה עד לאחר הסדר השאלה בדבר נתינות ארצישראלית . על החלטה זו סמך ידיו גם שר המושבות הבריטי באותה עת , וינסטון _צירצ'יל . כך אירע שהטיפול בפקודה הוקפא לחמש שנים , ומועצת העירייה של ירושלים - שמונתה בידי סטורם בתוקף תפקידו כמושל צבאי , כחודש וחצי בלבד לפני כינון הממשל האזרחי , כדי שתכהן 'תקופה של שנתיים עד למועד עריכת הבחירות' - המשיכה לכהן במשך שבע שנים עד לבחירות שהתקיימו למועצת העיר בשנת . 1927 החוק _העות'מאני , שלפיו כוננה העירייה , האציל לה סמכויות מצומצמות ביותר . גם בראשית התקופה הבריטית נמשך מצב זה . בתקופת הממשל הצבאי השתתפה העירייה בארגון אספקת מצרכים וחלוקתם לתושבים , ובחידוש חיי המסחר בעיר , אך מלבד זאת היו פעולותיה מצומצמות מאוד . בנוסף לכך החלטות העירייה היו חייבות , בדרך כלל , את אישורו של מושל המחוז . עם הקמת חברת 'פרו ג'רחלם' בידי סטורס , החלה אף זו נוטלת לטיפולה חלק ניכר מתפקידי העירייה . בכנס הייסוד טען אמנם סטורס שחברה זו לא תתחרה בעירייה , אך התחומים שהיא קיבלה על עצמה לדאוג להם היו למעשה בעלי אופי מוניציפלי , כגון פיקוח על הבנייה , קביעת שמות לרחובות ואף ניקיון הרחובות והחצרות . למרות כל אלה , נראה כי גם הסמכות המוגבלת שהייתה לעירייה העניקה יוקרה ציבורית רבה לחבריה , במיוחד לעומד בראשה , והשפעה כלכלית חשובה להחלטותיה , שכן עסקה גם בחלוקת תקציבים , מינתה פקידים ומסרה עבודות לקבלנים . בשנת 1927 נערכו הבחירות המוניציפליות הראשונות בעיר . אלו התבצעו כבר בהתאם לפקודה בדבר עריכת בחירות לעיריות שפורסמה בשנת . 1926 בפקודה זו נקבע שזכות הבחירה שמורה לגברים בני 25 לפחות , נתיני ארץ ישראל , מחזיקי רכוש דלא ניידי ומשלמי מס ממשלתי או עירוני בסכום מסוים ומעלה . תקנה זו צמצמה את מספר הזכאים לבחור מקרב היהודים , שכן דיירים בשכירות לא יכלו להשתתף בהצבעה . עיוות נוסף היה התניית זכות ההצבעה בתשלום המס הממשלתי . אלא שכל אלה חורגים כבר מתקופת הזמן אשר הצבנו לעצמנו לדיון במאמרנו הנוכחי , וצריכים למצוא מקום בדיון על תקופת המשנה השנייה של העיר בזמן השלטון הבריטי . בראשית יולי 1920 הגיע הרברט סמואל לירושלים . לאחר הגעתו לעיר החליט להכריז על חנינה כללית ליהודים ולערבים שהשתתפו במהומות הקודמות ונידונו למאסר . בדצמבר 1920 נבחר ועד פועל ערבי בן תשעה חברים , לשם ייצוג ומשא ומתן עם הבריטים . בראשו הועמד מוסא כאזם אל חוסייני , ראש העירייה הערבי לשעבר אשר הודח בידי סטורס כמצוין לעיל , ואשר נחון עתה בידי הרברט סמואל . משרדיו של ועד פועל זה היו בירושלים , והניהול היומיומי של ענייניו הופקד בידי ירושלמים . גם הנוהג שהתקבל בוועידות המוסלמיות הארציות 94 שם , עמי , 307-305 וראה המקורות הארכיוניים המצוינים שם . 95 על חברת _יפררגירוזלםי ראה להלן _ישימור ותכנון י 96 . על הבחירות ב 1927 ראה אלסברג ( לעיל הערה , ( 29 עמי 97 . 309-308 על החנינה של חאגי אמין אל _חוסייני בידי הרברט סמואל ראה למשל אצל אילן ( לעיל הערה , ( 84 עמ י ; 30-28 אי אילת , חאגי אמין אל חוסייני , המופתי לשעבר של ירושלים , אישיותו ושלבי עלייתו , תל אביב . 1968

יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר