התמורות העיקריות בהתפתחותה של ירושלים בראשית השלטון הבריטי (1926-1917)

עמוד:400

הבריטים הצדיקו הרכב זה בכך שבירושלים לא גודל האוכלוסייה צריך לקבוע את הרכב העירייה אלא העובדה שהעיר קדושה לשלושת הדתות . עובדה זו נראתה להם חשובה יותר מעובדת היות רוב אוכלוסייתה של ירושלים יהודי , ולכן נתנו מעמד שווה לנציגי שלושת הדתות במועצת העיר . כראש העיר מונה ראש העיר הקודם - חוסיין אפנדי אל דווסייני . במאי 1918 נפטר חוסיין אפנדי ובמקומו נתמנה אחיו , מוסא כאזם אל חוסייני , לראש העיר . מוסא כאזם היה פעיל בחיים הפוליטיים . כאשר נערכו הפגנות במרס , 1920 וקראו לכלול את ארץ ישראל בממלכתו של פייצל , נאם כאזם פחה לפני קהל המפגינים נגד החלת המנדט הבריטי על יסוריה הדרומית' ונגד הצהרת בלפור . ועד העיר ליהודי ירושלים מחה לפני המושל הצבאי הבריטי רונלד םטורס על התבטאויותיו האנטי יהודיות החריפות של ראש העיר , והודיע לו שיהודי ירושלים לא יראו עוד במוסא כאזם את נציגם . חודש לאחר מכן , בחגיגות נבי מוסא בירושלים שנערכו זמן מה לפני פרוץ המהומות בעיר , שוב נאם מוסא כאזם באוזני המתקהלים לפני בניין העירייה , וסטורס ראה צורך לפטרו ולמנות מועצת עיר חדשה . בזיכרונותיו מספר סטורס שהמנהל הצבאי הבריטי שקל אז אף אפשרות למנות אנגלי לראשות העיר . במקום מוסא כאזם מונה _ראעיב נשאשיבי , נציג המשפחה היריבה לחוסיינים , מהנדס לפי מקצועו וציר לשעבר בפרלמנט הטורקי . סטורס מספר כי הזמין אותו אליו לשיחה ושאל אותו אם ייאות לקבל את המשרה , שכן חשש שאף ערבי לא יסכים לקבל משרה זו אם יחליט לפטר את מוסא כאזם . רק לאחר שראעיב נשאשיבי חתם על מכתב ההסכמה הודיע סטורס על פיטוריו של כאזם . במועצת העיר החדשה המשיך להתקיים ההרכב הפריטטי של נציגי שלוש הדתות . כנציגים יהודים מונו הפעם דוד ילין ויצחק לוי . דוד ילין נתמנה לסגן ראש העיר , במקביל לסגן ראש העיר הנוצרי יעקוב פראג' אשר שימש גם כמזכיר לשכת המסחר של ירושלים . ביוני 1924 פרש ילין מן העירייה לרגל צאתו לארצות הברית . יצחק לוי נתמנה אז לסגן ראש העיר , ואת מקומו של ילין תפס חיים סלומון . לאחר כינון הממשל האזרחי , מינה הרברט סמואל ועדה לבדיקת מקורות ההכנסה של עיריית ירושלים ודרכי הגבייה שלה . הוועדה הגישה רוח והמלצות שאת חלקן קיבל הנציב הבריטי ואת חלקן דחה . כחצי שנה לאחר כינון הממשל האזרחי פנה הרברט סמואל אל משרד המושבות בלונדון , בהצעה לחזור לשיטה של בחירות לעירייה - כפי שדורשת האוכלוסייה בעיר וכפי שהיה נהוג בסוף תקופת השלטון _העות'מאני - במקום המינויים על ידי הבריטים , כמובן עם שינויים בחוק הבחירות העותימאני , שהעניק זכות בחירה רק לבעלי נתינות עותימאנית ולמשלמי מס רכוש . הצעת פקודה בנידון אף הובאה בידי סמואל לדיון במועצה אלישר כבא כוח הספרדים , ויצחק שריון כנציג האשכנזים . ראה יי שריון , זכרונות , ירושלים תש"ג , עמ . 197 לימים הוחלפו בדוד ילין , ששימש גם כסגן ראש העיר , וביצחק לוי מנהל בנק אפ"ק בירושלים . 89 אלסברג ( לעיל הערה , ( 29 עמי 90 . 304 סטורס ( לעיל הערה , ( 5 עמי ; 334 אלסברג ( לעיל הערה , ( 29 עמי 91 . 304 סטורס , שם ; אלסברג , שם . 92 על יצח ק לוי ראה ציונים ביוגרפיים אצל ליסק ואחרים ( לעיל הערה , ( 44 עמ 93 . 617 אלסברג ( לעיל הערה , ( 29 עמי 305 הערה . 6

יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר