התמורות העיקריות בהתפתחותה של ירושלים בראשית השלטון הבריטי (1926-1917)

עמוד:387

הראשי הבריטי . נוסף על מגורי הנציב העליון שכנו בבניין גם משרדי המזכירות הראשית , משרד התובע הכללי והגזברות . אך מכיוון שהיה לא נוח שמשרדים חיוניים אלה יהיו רחוקים מהעיר , הם הועברו בשנת 1924 לבניין אכסניית סנט פאול הגרמנית , מול שער שכם , אשר עד לאותה תקופה שימשה את משרדי מושל העיר ( רק בסוף שנות השלושים עברה המזכירות הראשית מאכסנייה זו למלון המלך דוד . ( לאחר רעידת האדמה של שנת 1927 הועבר מושב הנציב , באופן זמני , למבנה הנודע בשם 'מחניים' שבו שכן לפני כן בית הספר אוולינה דה רוטשילד בעיר . רק לאחר מכן , בשנות השלושים , עבר לארמון הנציב , שנבנה במקום שבו שוכן כיום מטה משקיפי האו"ם - במזרח תלפיות . הגוף המבצע הראשי של ממשלת ארץ ישראל , אשר היה פעיל מאוד בירושלים , היה המזכירות הראשית . תפקידיה היו רבים ומרכזיים ביותר . בין היתר הייתה אחראית על פרסום העיתון הרשמי של ממשלת פלסטינה ( א"י ) 1 00 ת 6 וז 1 מ _6 _00 _\^ 1 ו _1 ד _6 0 _? ז _6 _0810131 _0 < _1261 _מוז . (? _3165 בדרך כלל אף מילא המזכיר הראשי את מקומו של הנציב בעת היעדרו של זה מהארץ . שני המזכירים הראשונים בממשל הבריטי בירושלים היו אישים בעלי מעמד חשוב בהייררכייה של הפקידים הבריטים במזרח . וינדהם דידס שירת בירושלים בתפקיד זה החל מספטמבר 1920 עד אפריל . 1923 החליף אותו גילברט קלייטון עד יוני . 1925 ליד הנציבות והמזכירות הראשית פעלו ועדה מייעצת _011 ) ח 11 כ _(^< _1 _\/ _1501 > ' 0 שחבריה היו ראשי המחלקות של הממשל , וכן מועצה מחוקקת של פקידים בריטים שהיה עליה לאשר כל הצעת חוק שהועברה בירושלים . אחר כך הועברו הצעות החוק לאישור משרד המושבות בלונדון . המציאות והפעילות של הנציבות הבריטית והמזכירות הראשית בירושלים ( אשר באחריותן היה גם עבר הירדן , ( הטילו רישום חשוב על התפתחות העיר בתקופת המנדט . גם רוב מחלקות השלטון האחרות של הממשל הבריטי מוקמו בירושלים : מנהל המחוז ; המערכת המשפטית ( ייעוץ משפטי ותביעה כללית ;( מחלקות החינוך והבריאות ; מחלקת 35 לאחר הכיבוש הבריטי החרימו הבריטים בהתאם לתקנות לשעת מלחמה מבנים גרמניים שנחשבו לרכוש אויב . כך הוחרם מבנה בית החולים אוגוםטה ויקטוריה , בתי המושבה הגרמנית ומבנים נוספים שהיו בבעלות גרמנית . רכוש הכנסייה הגרמנית הקתולית לא הוחרם בשל היחסים עם הוותיקן . ראה בנידון : קרק ואורךנורדהיים , שם , עמי . 167 36 על המבנה ימחנ"םי בתקופה העותימאנית ראה : בךאריה ( לעיל הערה , ( 26 עמי ; 356-354 במפורט על מבנה זה בתקופה הבריטית , ראה מ פירסטון , יבית מחניים , תולדות המתחם , 1999-1885 ירושלים _[ _חש''ד . [ 37 העיתון הרשמי של הממשלה החל לצאת לאחר הכיבוש הבריטי פעמיים בחודש ובו פקודות והודעות הממשלה . הוא ראה אור עד שנת , 1948 ואז - בהי באייר תש"ח - התפרסם העיתון הרשמי מסי 1 של מדינת ישראל ובו ההכרזה על הקמת המדינה . בעיתון הבריטי חומר רב על תקופת המנדט . על צמרת השלטון הבריטי - מוסד הנציבות , הוועדות , המועצות והגופים הנוספים שהיו קשורים בשלטון - ראה מקובר ( לעיל הערה , ( 3 עמי ; 107-87 על תפקידי המזכירות , סמכויותיה , עבודתה וכל המנגנון והגופים שהיו קשורים בה , ראה שם , עמי . 135-108 38 על דידס ראה מקובר ( שם , ( עמי 116 ולפי המפתח ; ובמפורט : ח _< 10 ח < 1 , 06€ _< 15 6 _?\ , 1 _. 0 ח 5 . ? _16513 1973 ח 10 _וח _^ 0 _1€ ז 1 ו _£ _8 , _013 }? 0€ _^ 5 1 / 1 _101 _^ י . ת . 1942 ; 8 . _\ ¥ _3 $$£ 1 $ _161 על קלייטון ראה מקובר ( שם , ( לפי המפתח . 39 על פעילות המזכירות הראשית ראה יי ראובני , ממשל המנדט בא"י : ניתוח _היסטורי מדיני , רמת גן , 1993 עמ י . 48-37

יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר