התמורות העיקריות בהתפתחותה של ירושלים בראשית השלטון הבריטי (1926-1917)

עמוד:377

התמורות העיקריות בהתפתחותה של ירושלים בראשית השלטון הבריטי ( 1926-1917 ) א . מבוא ב 9 בדצמבר 1917 נכנעה העיר ירושלים לכוחות הצבא הבריטי שהתקדמו אליה . ב 11 בדצמבר נכנס הגנרל אלנבי , מפקד צבא הכיבוש הבריטי , במצעד ניצחון רב רושם אל העיר וקיבל רשמית את כניעתה מידי ראש העיר המוסלמי , ברחבה שלרגלי מצודת ימגדל דודי . בכך תמו 400 שנות שלטון _עות'מאני בעיר והחלה תקופה חדשה בתולדותיה של העיר ההיסטורית , הכה מיוחדת - ירושלים . עם כיבושה של ירושלים החל בה שלטון של ממשל צבאי בריטי , אשר נמשך עד ל 1 ביולי . 1920 במועד זה הגיע אליה הנציב העליון הבריטי הראשון , הרברט סמואל , והחלה תקופת השלטון האזרחי הבריטי בארץ ישראל כולה ובעיר ירושלים בכלל זה . כשנתיים לאחר בואו גרסה ראשונה , 11 . כללית מאוד , של מאמר זה קראתי בסדנה וד 1 ( 16 1 _^ 111 x 1 0 / _\^ _681 £ 1 חו _\^ 011 _^ . 1917-1948 . ( 6111821001 של יהמרכז להוראת תרבות ישראל באוניברסיטאות בעולם . הסדנה נערכה בירושלים בשנת 1992 על ידי פרופי משה ד"וויס ז"ל , מייסדו של המרכז הנ"ל , ועל ידי . גרסה זו הורחבה ביותר כשהוכנה למאמר הנוכחי . כמו בהרצאה כך גם במאמר הנוכחי , הכוונה הייתה לתת תמונת על כללית על התפתחות ירושלים בראשית השלטון הבריטי בארץ , ולא להתמקד בפירוט באחד מנושאי התקופה . לפני שנים רבות כתב תלמידי בעבר וחברי כיום , פרופי גדעון ביגר , עבודת מוסמך בהדרכתי על הנושא : יהמדיניות והפעילות הבריטית והיהודית בפיתוח ירושלים בשנים 1925-1918 י . בהמשך כתב את עבודת הדוקטור שלו על יתרומת השלטון הבריטי להתפתחותה של _ארךיקוראל בין השנים ; 1929-1918 בעקבות אלה פרסם את ספרו ( בעברית ובאנגלית ) על הנושא האחרון וכן מספר ניכר של מאמרים בשני הנושאים . במאמרי הנוכחי אני עושה שימוש בעבודות אלו והתודה על כך נתונה לגדעון . עם זאת , חשוב לציין כי מאז נוספו מאמרים ומחקרים רבים על התקופה . כמו כן זווית הראייה וההדגשים במאמר הנוכחי הם שונים . פרטים מלאים בכל נושא הכניעה של העיר ירושלים ראה די גביש , ילתולדות "המושבה האמריקנית" וצלמיה ; אי שילר ( עורך , ( ספר זאב וילנאי , א , ירושלים , 1984 עמי . 144-127 על טקס הכניסה הבריטית לירושלים הרחבתי את הדיבור במאמר הבא : 'פעילות לשימורה ותכנונה של ירושלים בראשית תקופת השלטון הבריטי בארץ ישראל 1926-1917 , י ( להלן ישימור ותכנון , ( וראה מקורות שם . ראה גם שפרד ( להלן הערה , ( 42 עמי 21 בדבר הבקשה שהפנה _לויד גיורגי ראש ממשלת בריטניה לגנרל אלנבי להשתדל להביא את ירושלים כמתנה לעם הבריטי לחג המולד . 1917

יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר