הקדמה

עמוד:טו

ששולבו במבחר ; לגבי תמר סופר מהמחלקה לגאוגרפיה , אשר ערכה ושרטטה את המפות ואת האיורים שבשני המאמרים החדשים ; למכון לחקר תולדות קרן קימת לישראל , אשר סיי ע בהוצאת הספר ; ולחברי ועדת המערכת של הספר , אשר שיתפו פעולה עמנו בבחירת המאמרים הישנים ובקריאת המאמרים החדשים שבמבחר . במיוחד נתונה תודתנו מקרב לב למורנו עמיתנו חברנו יהושע בן אריה . יהושע לא רק כתב את המאמרים הישנים והחדשים שקובצו במבחר הזה , אלא גם היה מעורב בכל שלבי הוצאתו לאור ותרם לו רבות ממרצו ומרוחו .

יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר