הקדמה

עמוד:יד

פעילויות נוספות שקיים , כגון הכינוסים האקדמיים שיזם ; הראשון שבהם היה הכינוס 'ירושלים בתודעה ובעשייה הציונית' בשנת תשמ"ז , שבעקבותיו יצא ספר בשם זה . אחריו באו עוד כינוסים רבים , שבהם ראוי לציין את הכינוס 'ההיסטוריוגרפיה הציונית בין חזון לרוויזיה , ' ' הרצל וחזון המדינה היהודית , ' 'יזמות יהודית בעת החדשה' ועוד ; בעקבות כולם הופיעו ספרים . כך פעל בן אריה כמנהל המרכז בהתנדבות ובמלוא המרץ במשך תקופה של עשר שנים בקירוב . בשנת 1993 נבחר לכהן כרקטור האוניברסיטה ואז פסק מלשמש בתפקיד זה . אולם תמיכתו ועידודו , יזמותיו ומסירותו לא פחתו כהוא זה . בשנים אלו יזם מצד אחד את עיגונו של המרכז במכון ליהדות זמננו ומצד אחר את צירופם אל המרכז של קרנות ומפעלים לעידוד מחקר בתחום הציונות וישראל : מפעל תולדות האוניברסיטה העברית , קרן _אליסיה לחקר ההיסטוריה של מדינת ישראל , קרן משה קול לחקר העלייה וההתיישבות החקלאית , קרן לבון לחקר תנועת הפועלים , וקרן קורט גרונוולד לחקר ההיסטוריה הכלכלית של היהודים . דרכו של בן אריה לקידום חקר ארץ ישראל וחקר היישוב היהודי בארץ בעת החדשה באמצעות הנחתן של תשתיות מנהליות הייתה זרועה גם מכשולים , אך הוא הלך בה ללא רתיעה , בידעו שאין המחקר וההוראה מתקיימים בלי שתינתן להם המסגרת החומרית והארגונית , אשר לשם הקמתה נדרשים ויתורים ופשרות . במבט לאחור ומתוך ראייה רחבה הוא יכול להתברך כי עקשנותו מזה ונכונותו לפשרות מזה , סייעו בקידום המחקר בנושאים שנראו חשובים בעיניו - ארץ ישראל והציונות . מרכז צ'ריק מוציא לאור כרך זה כאות הוקרה והערכה למפעלו האקדמי והמחקרי של יהושע בן אריה . המאמרים שנבחרו להרכיב את הקובץ נקבעו על בסיס משולב של עקרונות , רצונות ומגבלות , שהעורכים הגדירו בשיתוף עם המחבר . עקרון הייצוגיות הביא לבניית הקובץ על פי מקבצים נושאיים חשובים , שמופיעים כאן בפרקים המייצגים ככל האפשר את היקף עבודתו . עקרון העניין הביא לתרגום של מספר מאמרים , שהתפרסמו במקורם באנגלית בבמות אקדמיות בלתי מוכרות בדרך כלל בארץ , כדי להביאם לידיעת הציבור העברי בארץ . עקרון מגבלת המקום הביא להכללת מאמרים בלבד , ללא שיבוץ של קטעים מתוך ספריו השונים של בך אריה . עקרון שלמות המקור הביא להגשה מדויקת של המאמרים על ידי צילום או הדפסה מחדש במדויק כפי שפורסמו , ללא עריכה וללא קיצורים , פרט לתיקוני טעויות והערת עדכון של המחבר בחלק מהמאמרים , שבהם היה הדבר הכרחי . ברצוננו להודות לכל אשר סייעו בפרסום מבחר המאמרים הזה : להוצאות הספרים מאגנס ויד יצחק בךצבי , ובמיוחד למנהלה הנמרץ של הוצאת מאגנס , מר דן בנוביץ , אשר טיפל באופן אישי בהוצאת הספר ; למר יצחק טישלר , אשר תרגם לעברית את המאמרים מהשפה האנגלית 11 חי _לבסקי ( עורכת , ( ירושלים בתודעה ובעשייה ציונית : קובץ מאמרים , ירושלים תשמ"ט . 12 יי ויץ ( עורך , ( בין חזון לרוויזיה : מאה שנות היסטוריוגרפיה ציונית , ירושלים תשנ"ח 1 ; ח 0 ת 11 נ 0 . 5 ? < _1 וז 3 ות $ _310 ו 1 010 _, _161 ז /! 5 ז _^> 0 / 111 £ 7 _?> 47 . ו 0 ) _10 ו £ 0 < _101 }{ £ _??} : _¥ 15 ך _( 1 _£ . 5 . _^ 15 ( 11011 ( 0 _^ 5 . ) . 71 ת 3 _6 \*/ ¥ 01 _^ 1999 א ; רי אהרנסון ושי שטמפפר ( עורכים , ( יזמות יהודית בעת החדשה : מזרח אירופה _וארץ ישראל , ירושלים תשס"א .

יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר