הקדמה

עמוד:ט

הקדמה רן אהרנסון וחגית לבסקי מבחר המאמרים שקובצו כאן הוא פרי מחקריו של חוקר ואיש אקדמיה ידוע , חתן פרס ישראל לגאוגרפיה ורקטור האוניברסיטה העברית בירושלים לשעבר . מרכז _צ'ריק לתולדות הציונות , היישוב ומדינת ישראל באוניברסיטה העברית החליט , כהוקרה לפרופי יהושע בן אריה אשר הקים את המרכז , להוציא ספר זה לרגל פרישתו מהוראה פעילה באוניברסיטה העברית . שני החתומים על ההקדמה יחד עם חברי מועצת המערכת קיבלו על עצמם להוציא לפועל החלטה זו . במקביל להחלטת המרכז יומו תלמידים ועמיתים נוספים של בן אריה פרסום של קובץ מאמרים לכבודו , גם כן לרגל פרישתו מהאוניברסיטה . הקובץ ההוא כלל מאמרים מחקריים בנושאים הקרובים לתחום מחקרו האקדמי של בן אריה , פרי עבודותיהם של תלמידיו ועוזריו . בניגוד לקובץ הקודם , שבו מאמרים מפרי עטם של חוקרים רבים בתחומים המגוונים של חקר ארץ ישראל , בא הספר הזה לקבץ מבחר מאמרים משל בן אריה עצמו , פרי כתיבתו במשך יותר מארבעים שנות פעילות אקדמית . במסגרת ספר זה אף התכוונו לפרסם רשימה שהכנו ובה פירוט מלא של פרסומיו המדעיים . אולם מאחר שקובץ המאמרים לכבודו עמד להקדים את מפעלנו , הסכמנו להעביר לשם את רשימת פרסומיו . במקומה הצענו לבךאריה לכתוב אוטוביוגרפיה מדעית , שתסביר מדוע וכיצד הגיע לכתיבת מאמריו הרבים והשונים , כולל אלו שמודפסים עתה כאן מחרש . האוטוביוגרפיה ניתנת בראש מבחר המאמרים הנוכחי ומסבירה במבט אישי את דרכו המחקרית והאקדמית . יתר על כן : בגלל מרכזיותו של בן אריה באקדמיה הישראלית , שופכת רשימה זו אור חדש גם על ההתפתחות המקצועית שחלה בישראל בתחום הגאוגרפיה בכלל - ובמיוחד בתחום הגאוגרפיה ההיסטורית , שפרופי בך אריה הוא אביה הרוחני והמעשי . בעקבות ביוגרפיה מדעית זו נעמוד להלן על ציוני דרך עיקריים הנראים לנו מרכזיים בחייו המקצועיים של בן אריה . בציון הדרך הראשון אנו מרגישים כי תחילת דרכו האקדמית לא הייתה כלל בתחום הגאוגרפיה ההיסטורית , אלא בתחום המוגדר בקרב הגאוגרפים כגאוגרפיה אזורית או חבלית ( רגיונלית בלעז . ( עם זאת , גם במחקריו בתחום הגאוגרפיה האזורית ניכר דגש מיוחד על ההיבטים ההיסטוריים , שעמדו כבר אז במרכז עניינו של החוקר . בשער השני של הספר ניתנים כמה מאמרים מסוג זה : תחילה שני הפרסומים הראשונים של בךאריה _, אשר 1 ראה יי _בן ארצי , יי ברטל ואי ר"נר ( עורכים , ( נוף מולדתו : מחקרים בגאוגרפיה של _ארץ ישראל ובתולדותיה מוגשים ליהושע בךאריה , ירושלים תש " ס . 2 ירשימת פרסומיו של יהושע בךאריהי _, שם , עמי יז-כו .

יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר