ארץ בראי עברה

מתוך:  > ארץ בראי עברה

עמוד:ד

הספר יצא לאור בסיוע המכון לחקר תולדות קרן קימת לישראל כל הזכויות שמורות להוצאת ספרים ע"ש י '' ל מאגנס האוניברסיטה העברית ויד יצחק בךצבי ירושלים תשס"א אין לשכפל , לצלם , להקליט , לתרגום , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי או מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמר'לים . מסת"ב 965-493-112-5 א 158 נדפס בישראל סדר ועימוד : דעץ , ירושלים

יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר