המיית הציפור, שאגת הצער - דרכי עיצוב הזיכרון בכתיבתם של ניצולי השואה