הקדמה / יעל זרחי-לבוא

עמוד:11

הקדמה 11 אפילו מסיטואציות שגרתיות ודיאלוגים תמימים למראה . דרעי טוען כי המחזות המוקדמים של פינטר מתרחשים בעולם פוסט-טוטליטרי, כזה שהאינטראקציות החברתיות בו — ואפילו הפשוטות ביותר, בין בני זוג, חברים ושכנים — נגועות בתפיסות שמקורן באידיאולוגיה ובתפיסת העולם הנאצית והשפעותיה על תרבות המערב . דרעי מנתח את מופעיו השונים של המרחב כרעיון ותופעה במחזות המוקדמים של פינטר, באמצעות הבחנה יסודית בין 'מרחב טקסטואלי', הבא לידי ביטוי בטקסט של המחזה ובגילויים טקסטואליים טהורים ( כמו מסמכים המוזכרים במחזות, למשל תעודת הלידה של דייוויס במחזה סוכן הבית או הרשימה שבה מופיע הפנסיון של מג ופיטי במחזה מסיבת יום ההולדת ) , ובין 'מרחב גשמי', הבא לידי ביטוי בפרודוקציה התיאטרונית ובהתרחשויות על הבמה . ההתנגשויות והקונפליקטים החוזרים ונשנים בין שני סוגי מרחב אלו, טוען דרעי, הם הם המקור שממנו נובעת תחושת האיום המרחפת מעל מחזותיו של פינטר . הפרק האחרון, מאת אמיר פרג'ון, " החדר : מניפסט לתיאטרון פואטי", מבקש לפתח עמדה ביקורתית המתרכזת בהיבט הפרפורמטיבי והשירי של הדרמה הפינטרית . בעוד ניתוחים רבים נאבקים לשמר את הקוהרנטיות המימטית והסיפורית של מחזותיו, פרג'ון רואה בעמימות המאפיינת את המחזות חלק מתפיסה פואטית ודרמטורגית שלמה אשר כופרת בבכורה הניתנת למוסכמה הייצוגית של הדרמה . לטענתו, הדרמה השירית של פינטר משלבת לא רק עמימות סיפורית וסתירות עלילתיות, כי אם גם בחירות מדוקדקות של עיצוב לשוני ושימוש מושכל בשתיקות ובתנועת הגופים בחלל הבימתי . באמצעות כלים אלה פינטר מנסח מחדש את מעמד המחזה כטקסט דרמטי : לא עוד סיפור מומחז, אלא טקסט שירי-פרפורמטיבי שחורג מסך משמעויותיו, ונועד בראש ובראשונה לביצוע תיאטרוני בזמן ובחלל ספציפיים . באמצעות הקריאה ב החדר כב'מניפסט מוסווה', פרג'ון מבקש לפתח כלים ביקורתיים המשמרים את העמימות של פינטר כאלמנט חיובי בהקשר פרפורמטיבי, ובכך מנסח דרכים חדשות להכיר ולחוות את הדרמה הפואטית של פינטר מבלי "לשים אותה על מדף סמלי", כמאמר פינטר עצמו . אף שכל אחד משלושת הפרקים מציע פרספקטיבה שונה להתבוננות במחזותיו של פינטר, הפרספקטיבות כולן ניזונות במקורן מעושרה של הדרמה רבת הפנים שלו, ובתורן מעצימות אותה .

הקיבוץ המאוחד

אוניברסיטת תל-אביב. המכון הישראלי לפואטיקה ולסמיוטיקה ע"ש פורטר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר