יגאל עילם, בין כרוניקה להיסטוריה

עמוד:14

14 | בין כרוניקה להיסטוריה כלשהי כרוך בהכללה, שאינה מביאה בחשבון את כל הפרטים והיא נוטה לפישוט ולהפשטה . השאיפה להגיע להכללות ( חוקים במדעי הטבע ) מניעה את כל המדעים והיא חזקה אף מן השאיפה לאמת, שכן היא מאפשרת שליטה והבנה כלשהי של עולם התופעות ואף מעניקה לו משמעות . במילים אחרות : אם החוקים עובדים 11 בהצלחה, הם מכילים את האמת . ההיסטוריה אינה מצוידת אפוא באותה מידה של ניכור ואדישות הדרושה לחיפוש האמת ולאובייקטיביות . בעניין זה ההיסטוריה משולה לחקירה בלשית בפרשת רצח או פשע חמור ; הכוח המניע העיקרי בחקירה זו אינו קודם כול הרצון לחשוף את האמת, כי אם השאיפה ללכוד את הפושע ולהביאו על עונשו . וכידוע לנו, שאיפה כזאת — מובנת ומוצדקת ככל שתהיה — לא תמיד עולה בקנה אחד עם הרצון לחשוף את האמת, ובלהיטותה היא אף עלולה לחבל באמת ולעוות אותה . זו חולשה מובנית המצויה בכל חקירה השואפת להשיג תוצאה ; ועם זאת ואחרי ככלות הכול, שום תוצאה אינה עשויה להתקבל על דעתנו בהבנה ובהסכמה, אם וכאשר 12 יתברר לנו כי בשקר יסודה . 11 בפיזיקה של הקוונטים, המונחת בבסיס המדעים, המצב מסובך ומביך יותר, עד כדי ערעור מעמדם הבוטח של החוקים . זו עדותו של ריצ'רד פיינמן, חתן פרס נובל והתיאורטיקן הבולט של תורת הקוונטים במחצית השנייה של המאה ה- 20 : A Philosopher once said : 'It is necessary for the very existence of science that the same conditions always produce the same results' . Well, they do not . You set up the circumstances, with the same conditions every time, and you cannot predict behind which hole you will see the electron . Yet science goes on in spite of it — although the same conditions do not always produce the same results . That makes us unhappy, that we cannot predict exactly what will happen . — — — The future is unpredictable . — — — We look, and we see what we find, and we cannot say ahead of time successfully what it is going to look like . The most reasonable possibilities often turn out not to be the situation . If science is to progress, what we need is the ability to experiment, honesty in reporting results — the results must be reported without somebody saying what they would like the results to have been — and finally — an important thing — the intelligence to interpret the results . An important point about this intelligence is that it should not be sure ahead of time what must be . — — — In fact it is necessary for the very existence of science that minds exist which do not allow that nature must satisfy some preconceived conditions, like those of our philosopher . Richard Feynman, The Character of Physical Law, The MIT Press, 2001, pp . 148 - 145 אבחנה חדה זו מצמצמת את הפער בין מדעי הטבע למדעי הרוח . ההבדל המוחלט היחיד — בוודאי בין הפיזיקה לבין ההיסטוריה — הוא באפשרות לקיים ניסויים באחת ואי היכולת לעשות כן בשנייה . 12 מתח זה שבין החתירה לאמת לבין הדרישה שתהיה זו אמת "פורייה" ( קרי : אינסטרוקטיבית ) ניכר היטב ב"היסטוריות" של פוליביוס . ראו : Polybius . Delphi Complete Works of Polybius ( Delphi Ancient Classics Book 31 ( .

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

הקיבוץ המאוחד

המכללה האקדמית ספיר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר