איש הנגב - ספר זאב צחור

עמוד:4

The Constant Pioneer In Memory of Zeev Tzahor עריכה, הגהות והבאה לדפוס : לאה שׂניר עיצוב עטיפה : רוחמה שׁ . אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי, אלקטרוני, אופטי או מיכני ( לרבות צילום והקלטה ) , ללא אישור בכתב מהמוציא לאור © by Hakibbutz Hameuchad Publishing House Ltd . , Tel Aviv Printed in Israel 2017 כל הזכויות שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד בע"מ עימוד : סטודיו ע . נ . ע . www . kibbutz - poalim . co . il נדפס בישראל, 2017

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

הקיבוץ המאוחד

המכללה האקדמית ספיר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר