אורות בומביי : פילוסופיה ושפה חזותית בקולנוע ההינדי הפופולרי

עמוד:4

Ronie Parciack Bombay Lights Philosophy and Visual Language in Popular Hindi Cinema Depth of Field : The Tisch Series in Film and Television Series Editors : Raz Yosef and Boaz Hagin Library Editor : Eli Shaltiel The Steve Tisch School of Film and Television Tel Aviv University The books in the series are peer - reviewed academic publications . עיצוב העטיפה : יהודה דרי כל הזכויות לספר זה בעברית שמורות למחברת ולהוצאת ספרים עם עובד בע"מ . אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לבצע בפומבי, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי — אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר — את החומר שבספר זה או חלק ממנו . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה או בחלק ממנו אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת מהמו"ל, שתינתן מראש ובכתב . © הוצאת ספרים עם עובד בע"מ, תל אביב נסדר ב"א . אורן הפקות דפוס", תל אביב נדפס בתשע"ח בדפוס אייל חולון All rights reserved Am Oved Publishers Ltd . Tel Aviv 2018 © Printed in Israel • 978 - 965 - 13 - 2686 - 8

עם עובד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר