המוסיקה של המהפכה נתן זך 1966-1955

עמוד:4

Uri Hollander MUSIC OF THE REVOLUTION : NATHAN ZACH 1955 - 1966 עריכת הלשון : נעה רוזן הבאה לדפוס : עטרה קליגמן הספר יוצא לאור בסיוע קרן יצחק לייב ורחל גולדברג — קרן קימת לישראל מסת"ב 6 - 217 - 536 - 965 - ISBN978 © כל הזכויות שמורות למוסד ביאליק • ירושלים, תשע"ז סדר ועימוד : רונית גלעד לוחות והדפסה : אופסט שלמה נתן 2017 Copyright by the Bialik Institute, Jerusalem www . bialik - publishing . co . il Printed In Israel

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר