האסופה המקראית - חלק ד

עמוד:4

Menahem Haran THE BIBLICAL COLLECTION ITSCONSOLIDATIONTOTHE ENDOFTHE SECONDTEMPLE TIMES ANDCHANGESOFFORMTOTHE ENDOFTHE MIDDLE AGES הספר יוצא לאור בסיוע הקרן לחקר המקרא מיסודו של ס"ש פרי האוניברסיטה העברית בירושלים ומשרד התרבות והספורט – מינהל התרבות התקנת המפתחות : אמנון ששון מסת"ב 6 - 147 - 536 - 965 - ISBN978 © כל הזכויות שמורות למוסד ביאליק • ירושלים תשע"ד סדר ועימוד : אירית נחום לוחות והדפסה : אופסט שלמה נתן בע"מ 2014 Copyright by The Bialik Institute, Jerusalem www . bialik - publishing . co . il Printed in Israel

מוסד ביאליק

האוניברסיטה העברית בירושלים

י"ל מאגנס


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר