תוכן העניינים

עמוד:9

בין הפראנקוס לבגדאדים 154 הבגדאדים כיהודי הנמל 156 פרק ה : מצרים 159 1 . קהיר 160 2 . חוכרי המכס 162 3 . חברת מגזרים ? 165 4 . גבירים וחכמים 168 5 . חיסולה של שכבת הגבירים 170 חיד"א על המחסל 173 פרק ו : ארץ הקודש 177 1 . המוסלמים במסעות חיד"א בדרום 178 בשבת — צימוקים בלבד 181 2 . תמורות בצפון 185 שלוחה ספרדית - מערבית שנגדעה באיבה ? 185 הגליל העות'מאני וההגירה האשכנזית 188 3 . גורל הגביר וגורל הציבור : המקרה של חיים פרחי 190 פרק ז : מילים אחרונות 193 1 . על יהודי הממשל 193 הערוץ עוקף הדת 194 יהודים ו"סריסים" אחרים 195 2 . על יהודי הנמל 197 3 . על יחסי מוסלמים ויהודים 199 בין האסלאם לנצרות 200 רשת הקהילה מול רשתות מעורבות 201 4 . על חיד"א 203 סימני הזמן 205 מילון מונחים 210 מונחים מתודולוגיים 210 מונחים אחרים 214 ביבליוגרפיה ורשימת קיצורים 221 מפתחות 243 מפתח העניינים 243 מפתח השמות 255

מוסד ביאליק

המכללה האקדמית אשקלון


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר