'בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחֹלמים' : כרך ב

עמוד:ד

פרק אד Sara Japhet Collected Studies on the Restoration Period : History, Literature, Language, World View and Religion Vo l u m e II הספר יוצא לאור בסיוע מסת"ב 0 - 222 - 536 - 965 - ISBN978 © כל הזכויות שמורות למוסד ביאליק • ירושלים, תשע"ז סדר ועימוד : דנון הפקות דפוס, ירושלים הדפסה : דפוס אחוה, ירושלים 2017 Copyright by the Bialik Institute, Jerusalem Printed in Israel

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר