תוכן העניינים

עמוד:10

שער תשיעי : ערבית יהודית, חיבורים נז . לשונו של השיר הפילוסופי של מוסי אבן טובי מסביליה הבנוי משבעים בתים 507 נח . הפיוט לעשרת הדיברות של אלעזר בן אל ( י ) עזר, המיוחס לרב סעדיה גאון 541 שער עשירי : רב סעדיה גאון והמקרא נט . עיונים בכתב יד מזרחי של תרגום רס"ג לתורה מתחילת המאה הי"א 549 ס . האם ייעד רב סעדיה גאון את תרגומו לתורה גם למוסלמים ? 570 סא . השפעת גומלין בין אוצר המילים של המקרא לבין תרגומו הערבי 604 סב . עיונים בתרגום רב סעדיה גאון לבראשית פרקים א - יב 614 סג . על תרגום מילת הקריאה המקראית 'נא' בערבית היהודית 628 סד . דקויות בניתוח הסגנון הערבי בכתבי רב סעדיה גאון ושמואל בן חפני 633 סה . השפעת האסלאם על תרגומי רב סעדיה גאון 637 שער אחד – עשר : הרמב"ם סו . אצלנו באלאנדלס, אצלנו במגרב ( למה התכוון הרמב"ם כשדיבר על מנהג או ביטוי הרווח 'אצלנו' ? ) 643 סז . על משפט שנוי במחלוקת במורה נבוכים ב : כד מנקודת ראות פילולוגית 653 סח . על שימוש במשלבים שונים אצל מחבר אחד 655 סט . חיבור תימני משלהי ימי הביניים בסגנונו של פירוש המשניות לרמב"ם 658 קיצורים ביבליוגרפיים 663 מפתח העניינים העיקריים 690 מפתח מילים נבחרות 698

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר