תוכן העניינים

עמוד:11

4 . 15 הקשר שבין אוכלוסייה וסביבה 355 5 . 15 הגישה הכלכלית לפיקוח על גודל האוכלוסייה 355 נספח : מה ניתן ללמוד מחולדות באסם על פיצוץ אוכלוסין בחברה האנושית 360 פרק שישה עשר : הערכת שירותי מערכת אקולוגית ( שמ"א ) 363 1 . 16 שמ"א כבסיס לקיום המערכת הכלכלית 363 2 . 16 שיטות לתמחור שמ"א 369 3 . 16 בנייתה של הערכת שמ"א כוללת ברמה הלאומית והעולמית 372 4 . 16 קבלת החלטות בהיעדר תמחור מלא 374 פרק שבעה עשר : הבסיס הכלכלי להסכמי סביבה בינלאומיים 381 1 . 17 מאפיינים של סוגיות בינלאומיות 381 2 . 17 היבטים כלכליים של הסכמים בינלאומיים 382 3 . 17 התפלגות העלויות בין מדינות בהסכם בינלאומי 386 4 . 17 פרוטוקול מונטריאול — סיפור הצלחה של הסכם סביבתי בינלאומי 388 5 . 17 שיתוף פעולה בינלאומי 390 6 . 17 שימוש בתורת המשחקים לניסוח בעיות סביבה בינלאומיות 390 7 . 17 מנגנונים להגברת הסיכוי לשיתוף פעולה בינלאומי 400 פרק שמונה עשר : היבטים כלכליים של שינוי אקלים 403 1 . 18 משבר האקלים — תיאור פיזי 403 2 . 18 ההשפעה על המין האנושי והמערכות האקולוגיות 405 3 . 18 אי הוודאות באשר לשינויי האקלים 406 4 . 18 פתרונות טכניים לצמצום אפקט החממה 407 5 . 18 הפחתה מקומית של גזי חממה 409 6 . 18 שימוש בתמריצים כלכליים ככלי לצמצום אפקט החממה 410 7 . 18 המאמצים הבינלאומיים להפחתת פליטות גזי חממה 411 8 . 18 פרוטוקול קיוטו 413 9 . 18 מחירו החברתי של הפחמן 414 פרק תשעה עשר : פיתוח בר קיימא 417 2 . 19 תרחישי צמיחה עתידיים 419 3 . 19 השוק החופשי ופיתוח בר קיימא 421 4 . 19 יעילות ופיתוח בר קיימא 422 5 . 19 תיאוריות שונות של קיימות 425

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר