היבטים כלכליים של איכות סביבה

עמוד:4

Nir Becker and Chanoch Friedman ENVIRONMENTAL ECONOMICS עריכה לשונית : דפנה פלס וחבצלת שפירא סדר ועיצוב הכריכה : קריסטינה מורדוכוביץ' על הכריכה : צילום מאת אייל ברטוב, ארובות תחנת הכוח ליד אשדוד, 1995 . ספר זה ראה אור בסיוע מועצת מפעל הפיס לתרבות ולאמנות אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . מסת"ב : 0 - 498 - 61838 - 1 - 978 : ISBN © כל הזכויות שמורות ת"ד ,33709 חיפה 3133602 e - mail : contact @ pardes . co . il תש"ף 2020 Printed in Israel

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר