פני התקופה: ייוונה של ארץ־ישראל ומרד החשמונאים

עמוד:11

פני התקופה : ייוונה של ארץ ישראל ומרד החשמונאים מבחינת ההיסטוריה המדינית היתה ארץ ישראל נתונה בתקופה ההלניסטית בשלטונן של הממלכות המוקדוניות שתרבותן הלניסטית . תחילה שלטו בה אלכסנדר הגדול ויורשיו הישירים ( הךיאדוכים ) ולאחר מכן הממלכות החלמית והקלוקית . השלטון המדיני ההלניסטי נמשך למעשה פחות ממאתיים שנה ואינו יכול להשתוות באורך זמנו לשלטון הרומי או העות'מאני לאחר מכן , ורק בקושי הוא משתווה לשלטון הפרסי שלפניו . אף על פי כן , ההשלכות העמוקות שנודעו לו בתחומי החברה , התרבות והמוסדות הטביעו את חותמן על התפתחותה של ארץ ישראל לדורות רבים . אם ההיסטוריה המדינית של אדץ-ישדאל ההלניסטית מסתיימת למעשה עם כינונה של מדינת יהודה החשמונאית והתפשטותה על פני ארץ ישראל כולה , נמשכה ההיסטוריה החברתית התרבותית שלה במסגרתה של הקיסרות הרומית עד לשלהי הזמן העתיק , עם הכיבוש המוסלמי . ארץ ישראל לא היתה בפרק זמן זה של ההיסטוריה המדינית שלה — כמו בדרך כלל בתקופה של שלטון זר — יחידה מוגדרת מבחינה מדינית מנהלית או בתודעה של שליטיה או תושביה הלא יהודים , והיתה גם בתקופה התלמית וגם בתקופה הסלוקית חלק לא נפרד ולא מוגדר בתוך גופים כוללים יותר של הממלכות ההלניסטיות . גם צורות המשטר והחיים וגילויי התרבות שפותחו בה באותם דורות בחלקיה הלא יהודים דמו בכל לאלה שפותחו בארצות ההלניסטיות הסמוכות . העידן ההלניסטי בארץ ישראל התבטא בהתיישבות יוונית מוקדונית ניכרת ובהכנסת דפוסי משטר של הפוליס היוונית לערי החוף של הים התיכון , לעבר הירדן המזרחי ולקצת המקומות שבפנים הארץ . על פי רוב המשיכו חיי הפוליס היוונית להתקיים עד לתוך התקופה הרומית , לאחר הפסקת מה שחלה בשלטון בית חשמונאי . אחת התופעות המרכזיות המאפיינות את ארץ ישראל ההלניסטית היא טמיעתם של המעמדות הגבוהים של ערי ארץ ישראל בתוך שכבת המתיישבים היוונים המולןדונים וגיבושה של שכבת עלית מיוונת , ויהיה מוצאה אשר יהיה . לשונה של עלית זו היתה הלשון היוונית . כניגוד ללשון השליטים הפרסים בתקופה הקודמת , ובעיקרו של דבר גם בניגוד ללשון הלאטינית שאחר כך , קנתה לה הלשון היוונית אחיזה מוצקה בארץ ישראל . בערי הארץ נוצרה גם ספרות בלשון היוונית , ומשוררים , פילוסופים , חוקרים ואנשי מדע יוונים יוצאי ערים אלה זכו לשם בכל רחבי העולם הים תיכוני . יחד עם זאת , נשארה הלשון היוונית לשון המנהל והמעמדות הגבוהים , ומעולם לא הפכה לשון הדיבור של ההמונים והאוכלוסיה הכפרית . גורם מדרבן בתהליך ההלניזאציה של ארץ ישראל היו הפיניקים ולא רק בערי החוף

יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר