פתח־דבר

עמוד:8

ממלכת החשמונאים קמה כתוצאה מן ההתפתחויות שחלו בארץ ישראל בשלטון בית 9 לוקוס , נדונים כאן ההיבטים השונים של התקופה החשמונאית , המדיניות , הדת , החברה והתרבות ומודגש מקומה המיוחד של הממלכה החשמונאית בתולדותיה של ארץ ישראל , מנחם שטרן

יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר