פתח־דבר

עמוד:7

פתח דבר התקופה ההלניסטית החשמונאית היא אחת התקופות שהטביעו כיותר את חותמן על תולדות ארץ ישראל לאורך ימים . לראשונה בתולדותיה נכנסה הארץ למעגלה של ציוויליזאציה שמקור השראתה ויסוד עוצמתה באו מחוץ לעולם המזרחי . בדפוסי החיים , המשטר והתרבות שחדרו לארץ נמצאו כל הסימנים שציינו את המפגש שבין המזרח והעולם היווני בעידן ההלניזם . בהמשך התקופה , במאה השנייה ובמחצית הראשונה של המאה הראשונה לפני הספירה , אנו עדים לשינוי רב משמעות בתולדות הארץ . היהודים , שהיו בראשיתה של התקופה ההלניסטית מיעוט נכנע לשלטון היווני בארץ ישראל , נעשו בעקבות הגזירות שנגזרו על הדת היהודית בימיו של אנטיוכוס אפיפ ? ס לגורם פעיל מבחינה מדינית וצבאית . תוך ניצול מכלול ההקשר המיוחד במינו של שקיעת הממלכות ההלניסטיות ושל החלל הפוליטי שנוצר במזרח הקרוב לפני השתלטותה של רומא , שוב איחדו היהודים , לאחר דורות רבים , את ארץ ישראל כולה בהנהגת בית חשמונאי . גם אם המדינה החשמונאית העצמאית החזיקה מעמד זמן קצר בלבד , השפעתה על התפתחותה של ארץ ישראל רבה היתה . בגלל חשיבותה של ארץ ישראל ההלניסטית החשמונאית בתודעה היהודית והאירופית זכתה התקופה למחקרים רבים במשך הדורות , שהעמיקו והרחיבו את ידיעותינו . חלק נכבד מהם הוקדש לפירוש המקורות הספרותיים היהודיים הכתובים יוונית , עברית וארמית , בהשוואה למקורות הכלליים ועל רקע ההיסטוריה ההלניסטית וההתפתחות היהודית הקודמת לתקופה ההלניסטית והמאוחרת לה . אך מסימני ההיכר המובהקים של מחקר ארץ ישראל ההלניסטית בדור האחרון הוא השימוש הגובר בתעודות חדשות ההולכות ומיתוספות מדי פעם . חומר זה כולל פאפירוסים חדשים , כגון פאפירוס ריינר שנתפרסם ב 1936 והפיץ אור על הממשל התלמי בארץ ישראל ; כתובות חדשות , כגון זו שנמצאה סמוך לדופצי בה ופורסמה בשנת 1966 והוסיפה מידע על הממשל הסלוקי בראשית ימיו ; וכן מטבעות וחותמות מאתרים שונים בארץ . גם החפירות הארכיאולוגיות שנערכו ברור האחרון העמיקו את ידיעותינו על ארץ ישראל בתקופה שבין 332 ל 63 לפני הספירה . השתדלנו להביא לפני הקורא את תמצית המחקר ולנסות , על סמך הידיעות המפוזרות , לפרוש יריעה כוללת של התקופה . בתחילה העלינו בראשי פרקים את דמות העולם ההלניסטי , עברנו לתיאור המשטר ההלניסטי בארץ והתהליכים התרבותיים והחברתיים הקשורים בהלניזאציה של ארץ ישראל , ומכאן לתיאור החברה היהודית ביהודה . גזירות הדת והמרד החשמונאי חותמות את פרשת ארץ ישראל ההלניסטית .

יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר