הייעוץ החינוכי כיום

עמוד:6

הנדרשת בסילבוס של קורס מסוים . במסגרות הלימוד ניתן יהיה לעשות שימוש בספר בהתאם לתכנים הנלמדים בשיעורים . אופיים של מרבית הפרקים הוא כשל מאמר סקירה ) Review ( . כלומר סיכום מאורגן של מאמרים חדשים וחשובים בתחום נתון, לעתים תוך התייחסות ביקורתית או הצגת דעות שונות . בחלק מהפרקים נעשה ניסיון להגיע למסקנות ולקחים שהיועצות יוכלו ליישם בבתי הספר . גם בפרקים שאינם כוללים "טיפים" מעשיים, התפיסה היא מבית מדרשו של קורט לווין : "אין לך דבר מעשי כמו תיאוריה טובה" . תיאוריה טובה משולה למפה טופוגרפית שעוזרת להתמצא בשטח, למרות היותה מתווה מופשט שלו . תיאוריה "עושה סדר" וממקדת את הבנתנו ביחס להתנהגות האחר ותגובותיו . עמירם רביב ורחלי בולס

הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר