הייעוץ החינוכי כיום

עמוד:4

Current Trends in Educational Counseling : Theory and Practice An Anthology in Memory of Prof . Avner Ziv Editors : Amiram Raviv , Racheli Bolless בשיתוף עם המרכז ללימודים אקדמיים — אור יהודה עריכה לשונית : מאיה לוין עיצוב עטיפה : תמיר להב-רדלמסר הבאה לדפוס : נגה אלבלך מסת"ב 7 – 0726 – 02 – 965 – ISBN978 © כל הזכויות שמורות לספרית פועלים — הקיבוץ המאוחד בע"מ ת"ד ,1432 בני ברק טל' 5785810 – ,03 פקס 5785811 – 03 סדר ועימוד : ע . נ . ע . בע"מ הדפסה : טופרינט תל-אביב, תשע"ד, 2014 אתר ההוצאה : www . kibutz - poalim . co . il All rights reserved by © Hakibbutz - Hameuchad Ltd . - Sifriat Poalim P . O . B . 1432 , Bnei - Brak Tel : 03 - 5785810, Fax : 03 - 5785811 Printed in Israel 2014

הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר