תוכן העניינים

עמוד:6

חלק חמישי : מלחמת העצמאות 113 מבוא 113 פרק א : סוף שנת 1947 115 פרק ב : שנת 1948 — עד הקמת המדינה 120 פרק ג : שנת 1948 — מהקמת המדינה ואילך 124 פרק ד : "שירי עיר היונה" 129 פרק ה : אחרי תש"ח 147 חלק שישי : "על זאת" 153 פרק א : הקדמת המשורר 153 פרק ב : "תחומם של פושעי מלחמה" 156 פרק ג : "על זאת" — בעקבות איזה אירוע נכתב ? 163 חלק שביעי : פרשת טוביאנסקי 171 פרק א : האירוע 171 פרק ב : "תֵּבַת-בלמים מקֻלקלת" 176 חלק שמיני : פרשת כפר קאסם 181 פרק א : האירוע והמשפט 181 פרק ב : "תחום המשֻלש" 185 פרק ג : "עם פסק-הדין" 193 פרק ד : "הדין וסביביו" 198 פרק ה : "החנינה" 206 חלק תשיעי : על פציפיזם וסרבנות 213 פרק א : "אַל תתנו להם רובים" 213 פרק ב : "סרבן מלחמה" 217 חלק עשירי : אלתרמן — "משורר לאומי" או "משורר חצר" ? 221 פרק א : מחלוקת החוקרים 221 פרק ב : תרומתו של מחקר זה 231 דברי סיום 235 רשימת מקורות 249 מפתחות 259

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר