בפתח הספר

עמוד:13

בפתח הספר | 13 הספר נזקק למקורות רבים, חלקם הגדול מצוינים בהערות שוליים, גם כהמלצה לקריאה נוספת למי שמבקש להרחיב את דעתו . הציטוט מהמקורות מסומן על פי המקובל — שם הספר, פרק ופסוק במקרא ( ויקרא יח, 28 ) , מסכת ופרק במשנה ( ידים ד, ו ) , מסכת, דף ועמוד בגמרא ( סנהדרין צא ע"א / ע"ב ) . המדרשים צוינו בשם המדרש, פרשה וסימן ( תנחומא ויקהל א ) . ספרים ויצירות קנוניים וידועים סומנו בשם מחברם ובשמם ( ביאליק, 'מתי מדבר' ) . ספרים אחרים — ברישום ביבליוגרפי, כמקובל . פסוקים מהמקרא צוטטו בניקוד חלקי או בכתיב מלא, לנוחות הקורא . אני מבקש להודות לרבים מחברי שהתעניינו בעבודתי ועודדוני במהלכה : לידידתי ניצה בן-דב שהגתה את רעיון הספר ודחפה את הוצאתו לאור ; לעמיתַי וידידַי יעקב מלכין, שניאור עינם ובובי צרווניצר ז"ל שקראו את כתב היד והעירו ברוחב דעת הערות מועילות ; לעורכת נילי לנדסברגר שהיטיבה מאוד עם הספר ; לפליקס ודניאל פוזן, על תרומתם הנדיבה להוצאת ספר זה, ובמיוחד לבני ביתי שהטרחתי רבות בענייני הספר, רעייתי רינה וילדַי טל ורביב, שקראו אותו בשלביו השונים, הרבו להעיר ולהציע תיקונים ותוספות חשובים . לכולם נתונה תודתי ואהבתי .

הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר