אתגרים מחקריים

עמוד:12

12 פ ר ק ר א ש ו ן חוסר האיזון הכרונולוגי מתבטא בדיון הקצר שמוקדש לשנים שקדמו ל – ,1900 משום שהמטרות והתגובות עוצבו בעיקר אחריה . הלינאריות, כלומר התהליך החד – ממדי והחד – כיווני, ניכרת בתיאור תהליך המיסוד וההתמקצעות בפיקוח הפדגוגי, אך נמוגה כאשר אנו עדים להקצנת השמרנות הדתית אצל איכרים רבים דווקא בתקופה מאוחרת יחסית . מקורות המחקר מחקר זה דרש שימוש במקורות שכמותם ופיזורם אינם שגרתיים . איסוף המקורות וניתוחם היוו אולי את האתגר הגדול ביותר בביצוע המחקר והיו כרוכים בכמה קשיים . קושי אחד נוגע לאיכות האוספים . המקורות הראשוניים נמצאו בשלושה סוגי מאגרים : אוספים ארציים, כגון הארכיון הציוני המרכזי או הארכיון לתולדות החינוך היהודי, ארכיונים מקומיים ואוספים פרטיים . הארכיונים במושבות בנויים באיכות משתנה . לצד הארכיון המקצועי והמעולה בכפר תבור, אולי הטוב מסוגו בארץ, סובלים ארכיונים מקומיים שונים מקטלוג לקוי או מהיעדר קטלוג . איתור אוספים פרטיים גזל אולי את עיקר המאמץ ההיקפי בביצוע המחקר, אבל הוא הוביל אותי, למשל, ליומניו ( אלה ששרדו ) 13 כך תרמו האוספים הארציים בעיקר של יהודה ענתבי או לאלה של נתן שלם . לתמונה המוסדית מזווית הראייה של יק"א או של מחלקת החינוך, אלה המקומיים האירו בעיקר את עמדת המושבה ואיכריה, ואילו היומנים והמכתבים האישיים, ככל שנמצאו במשורה, סייעו לרדת אל חקרי נפשו של המורה כבן אנוש . קושי אחר, המוכר לחוקרי התקופה, הוא מיעוט יחסי של מסמכים הנוגעים למושבות הגליל בתקופה שקדמה למלחמת העולם הראשונה, ובייחוד לשלהי המאה התשע עשרה . יש לכך שתי סיבות . ראשית, עיקר התיעוד נגע לקשר עם סביבות מוסדיות, וקשר כזה היה מועט באותה העת . הוא התנהל, למשל, מול חברת יק"א, אך רק מאז ,1900 או מול הסתדרות המורים, אך רק מאז 1903 . גם המגמה לסכם ישיבות פנימיות בפרוטוקולים התפתחה רק במהלך השנים . שנית, במלחמת העולם הראשונה שרפו מושבות רבות את מסמכיהן הציבוריים, כדי שלא יפלו בידי העותמאנים ויזכו לפרשנות שתזיק לקהילות המקומיות . גם אוספי המסמכים שהשתמרו אינם רציפים . כך, למשל, סדרה S2 בארכיון הציוני המרכזי, שעיקרה תכתובות של מחלקת החינוך, אך שנים 13 ליומניו של ענתבי הגעתי הודות לזהרה ענתבי . ליומניו של שלם הגעתי בסיועה של אסתר ינקלביץ . מ ב ו א

יד יצחק בן-צבי

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר