האנשים מכאן

מתוך:  > האנשים מכאן

עמוד:3

3ה מ ו ש ב ה הג ל י ל י ת ו ה ח י נ ו ך ה ע ב ר י י א י ר ז ל ט נ ר י י ך האנשים מכאן מחנכים וחינוך במושבות הגליל בתקופת היישוב 1882 - 1939 יד יצחק בן – צבי הוצאת אוניברסיטת בר – אילן ירושלים רמת – גן

יד יצחק בן-צבי

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר