פתח דבר

עמוד:8

| בן- גוריון, ביוגרפיה – ספר ראשון : כיבוש ההנהגה – שנכתבו על אני מאמין כי ביוגרפיה זו שונה מהספרים האחרים – מחקרים וביוגרפיות בן-גוריון הן בעובדות המוצגות בה, הן בתובנות, באופי הניתוחים ההיסטוריים ובמסקנות . רבים עזרו לי, ובלתי אפשרי למנות את כולם . אמנה את מקצתם ואבקש את סליחתם של אלה שלא הזכרתי . אתחיל במי שהעניקו לי מתובנותיהם, אשר לאורם השכלתי ומהם שאבתי כוח להמשיך הלאה . מוריי הפרופסורים שמואל אטינגר, יונתן פרנקל, לויד ( אריה ) גרטנר, בנימין פינקוס ועזרא מנדלסון, זכרונם לברכה, והפרופסור יעקב רואי, ייבדל לחיים ארוכים, העניקו לי מן הידע הרב שלהם ולימדוני לבדוק, לחקור, לתהות ובמיוחד לשאול שאלות ולפקפק בטיב התשובות . תודה מיוחדת לעובדי הארכיונים והספריות המסורים, שבסיועם מצאתי את המקורות לביוגרפיה, ובפרט לעובדי ארכיון מורשת בן-גוריון, קריית שדה בוקר, אשר אפשרו לי לבדוק את המקורות הנמצאים בו . תחילה – במקום עצמו ובחמש השנים האחרונות באמצעות המחשב הפרטי שלי, באופן מקוון, מכל מקום בו נמצאתי, ללא שאצטרך לטרוח ולהגיע לארכיון . לא הייתי מסיים את המחקר אלמלא תפקדו ללא דופי פלאי הטכנולוגיה שהתקינו בו במחשב עובדי הארכיון המסורים . תודה מיוחדת לעובדי הארכיונים האחרים בארץ ובעולם – בגנזך המדינה, בספרייה הלאומית, בארכיון הציוני המרכזי ובארכיונים רבים הפזורים ברחבי הארץ, החל בארכיון צה״ל בתל השומר, ארכיון מפלגת העבודה על שם משה שרת בבית ברל, עבור לארכיון העבודה והחלוץ על שם פנחס לבון וארכיון תולדות ההגנה, שניהם בתל אביב, וכלה בארכיון יד טבנקין ברמת אפעל, וארכיון השומר הצעיר בגבעת חביבה . סיועם אפשר לי להתעמק בנבכי המחקר המורכב והמסובך שלקחתי על עצמי ולהבין . גם עזרתם המסורה של עובדי הארכיונים ברחבי העולם, ובייחוד עובדי הארכיון הלאומי הבריטי ( NA ( PRO ) – The National Archives, Kew ( the former PRO – Public Record Office ) ועובדי ארכיון הקונגרס בוושינגטון ( USNA – United States National Archives, Washington ( . תודה מעומק הלב לאלה שסייעו במימון הוצאתה לאור של הביוגרפיה : קרן אלי הורביץ, זכרונו לברכה, שנוסדה בידי איש נפלא זה, עם אשתו דליה, תיבדל לחיים ארוכים . תודה לילדיו, ורד, דפנה וחיים . תודה מיוחדת לקרן הלאומית למדע ( ISF ) , לקרנות המחקר באוניברסיטת אריאל ולקרן המחקר של קק״ל . תודה להוצאת הספרים של אוניברסיטת בר-אילן : לפרופ׳ יוסי כץ, יו״ר ועדת הספרים האקדמית בעבר, למנהלי בית ההוצאה ולעובדים המסורים שאפשרו את הוצאתה לאור של הביוגרפיה . תודה מקרב לב לשתי העורכות הלשוניות שזכיתי להן, צילה שטרן ושושי הייזלר, על עבודתן היסודית . תודה מיוחדת לראשי אוניברסיטת אריאל, במיוחד לנשיאה, הפרופ׳ יהודה דנון, לרקטור, הפרופ׳ מיכאל זיניגרד, למנכ״ל, עו״ד יורם שי, לנגיד, יגאל כהן-אורגד ז"ל, לראש ראשות המחקר, הפרופ׳ אלברט פנחסוב, ולרבים רבים אחרים באוניברסיטה ביוגרפיות מן השנים האחרונות : שילון 2013 ; שפירא 201 ; שגב 2018 .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר