מבוא

מתוך:  > איזה יופי > מבוא

עמוד:13

מבוא 13 כך הצורך האסתטי מקבל רמה משל עצמו . כלומר לדברי מסלו, לאחר שאדם מספק את צרכיו הבסיסיים לשם קיום, כמו מזון, ביגוד ומקום מגורים, ואת צרכיו החברתיים הבסיסיים, הוא פונה להשגת סיפוק אסתטי . נכון שיש הבדלים בדגשים האסתטיים בין מעמדות שונים, תרבויות שונות וגילים שונים, אבל כולם עוסקים באסתטיקה במידה כזו או אחרת . כמעט כל בני האדם, למשל, מנסים לייפות את מקום מגוריהם לפי אמצעיהם והמוסכמות הנוהגות בחברה שלהם . היות שיופי הוא מושג מופשט אפשר שנשפר במשהו את הבנתנו אותו אם נביט בו גם בעקיפין . אם נבחן את היחס ליופי דרך השפה נגלה שני דברים . הראשון הוא שכמו אפלטון הרואה ביופי ובטוב ישויות קשורות, גם השפה קושרת ביניהם . כשעוסקים בעניינים כלליים שאינם נוגעים ישירות לחיווי דעה על יופיו של אובייקט או על טובו של אובייקט, למשל כשמתעניינים בהרגשתך, 7 התשובות "טוב" במצב בריאותך או כיצד הצלחת במבחן, נמצא שבעברית ו"יופי", או "יפה", יכולות להחליף זו את זו כמעט באופן מושלם . אם ננסה לבדוק את הקשר שבין טוב ליפה נמצא שסביר ששקילות או קרבה סמנטית זו אינה מקרית וכי היא מעידה על משהו עמוק באופן שבו אנו מייצרים מושגים ותופסים את העולם . הדבר השני שנמצא הוא שמידת השימוש בתארים המגדירים יופי, לתיאור מגוון מצבים, עצומה, החל במזג האוויר, דרך מצב הרוח, מצבם של אלמנטים מופשטים ככלכלה ומדע, תפקודם של מנגנונים, כלי רכב ואנשים, וכלה במקומות המקובלים כמו יפי הנוף, הספר או כלי המטבח . לקוף טוען שחלק נכבד מהחשיבה נעשה באמצעות מטפורות . מטפורות 8 אדלמן תומך עקרונית בתפיסה אלו הן מושגים הממופים מתחום אחד לאחר . זו מנקודת מבט ביולוגית-נוירולוגית . הוא מבאר שחלק מקליפת המוח מורכב מיריעות של תאי עצב הפרושות זו מעל זו ומקושרות זו לזו . פעילות העיבוד המוחי נעשית ביריעות אלו באופן הייררכי, וכחלק ממנה המוח ממפה מושגים 9 אם נשליך מכאן על הקישור ההדוק שבין "טוב" ל"יפה", אפשר מיריעה ליריעה . להניח ששני מונחים מופשטים אלו מקושרים באופן הדוק כל כך משום שהם מייצגים אלמנטים התורמים ישירות לרווחתו של האורגניזם האנושי . כלומר מושגים רבים ( פעולות, אובייקטים, סביבות וכו' ) המועילים לאדם ממופים 7 הקישור ההדוק בין "טוב" ו"יפה" מופיע גם בשפות אחרות, דבר המחזק את הטיעון הכללי . 8 1987 Lakoff Edelman 1987 in Portugaly 1996 ; Edelman 2014 9

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר