איזה יופי

מתוך:  > איזה יופי

עמוד:4

Gilead Schweid What is Beauty A Theory of Visual Aesthetics עריכת הלשון : נעה רוזן הבאה לדפוס : חגית גאון הספר יוצא לאור בסיוע אוניברסיטת אריאל בשומרון מסת"ב 5 - 199 - 536 - 965 - ISBN978 © כל הזכויות שמורות למוסד ביאליק • ירושלים, תשע"ו סדר ועימוד : אירית נחום לוחות והדפסה : אופסט נתן שלמה בע"מ, ירושלים 2016 Copyright by the Bialik Institute, Jerusalem www . bialik - publishing . co . il Printed in Israel

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר