ברית עימות

מתוך:  > ברית עימות

עמוד:4

חברי המערכת : בנימין אברהמוב, יהודה ליבס, רון מרגולין, שלמה סלע, שרה קליין-ברסלבי, חיים קרייסל, אבי שגיא הספר יוצא לאור בסיוע : הקתדרה ע״ש נטלי ואיזידור פרידמן להוראת משנת הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ׳יק מסת"ב 7 - 519 - 226 - 965 - 978 ( כריכה קשה ) מסת"ב 8 - 538 - 226 - 965 - 978 ( כריכה רכה ) מסת"ב 5 - 539 - 226 - 965 - 978 ( ספר אלקטרוני ) 2019 © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן ולמכון שלום הרטמן, ירושלים אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, מגנטי או מכני ( לרבות צילום, מיזעור והקלטה ) ללא אישור בכתב מהמו"ל סדר ועימוד : שולמית ירושלמי, ירושלים נדפס בישראל, תשע"ט

הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר