האם אנו נאבקים למען הצדק?

עמוד:6

* * * תכליתה להביא לקוראים" . פרשנות ותרבות"סדרה במסגרתֿ היא תת"תרגומים" החושבים את,בעלי מחשבה מקורית,הישראלים הוגים מהמסורת האירופית או הפוליטיקה של העידן,האתיקה,הדת,התרבות,שיו של החברההכאן והעכ פרספקטיבה,ומציעים שפה ייחודית,באופן חדשני,המודרני ובמיוחד של ימינו . המאפשרת להבין את המציאות המורכבת של עולמנו באופן חדש,אחרת ,מבקשת להוסיף לארון הספרים הישראלי את אוצר ההגות האירופית"תרגומים" . וך דגש על יוצרים ויצירות חדשות שעוד לא תורגמו לשפה העבריתת אלי שיינפלדאבי שגיא עורכים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן

כרמל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר