האם אנו נאבקים למען הצדק?

עמוד:3

סימון וייל ? האם אנו נאבקים למען הצדק מבחר כתבים חברתיים ופוליטיים והקדמותאחרית דבר,העריכ אביעד חפץ ודניס שרביט גןֿ רמת,אילןֿ הוצאת אוניברסיטת בר A ירושלים  כרמל

הוצאת אוניברסיטת בר אילן

כרמל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר