פתח דבר

עמוד:12

12 | אקולוגיה של ספרות ואשר בתוכם היא המשיכה להתקיים למעלה משני דורות, ייוותרו הטקסטים האלה כמילים ללא גוף . הם ייעשו למסורות מדומות של תשוקות פוליטיות מדומיינות, מעין אותן תשוקות מומצאות על ידי ההיסטוריוגרפיה ההגמונית על ׳הרפובליקה הספרותית׳ במפנה המאה ובדור שלאחריה . זו ההיסטוריוגרפיה שאותה ביקשתי להזים בפרק הרביעי של ספר זה באמצעות קריאה בשתי פרשיות ספרותיות עבריות, זו של מ״י ברדיצ׳בסקי וזו של א׳ אפלפלד, שבשתיהן ראיתי מקרי בוחן לפרישַׂת הסברים במתודולוגיה חדשה שאותה כיניתי ׳אקולוגיה של ספרות׳ . לבטי הכתיבה על ׳אקולוגיה של ספרות׳ החלו בשנת 2005 עת שהיתי באוקספורד עם רעייתי, חוקרת הספרות, רחל אלבק-גדרון . מאז ועד להשלמתו של החיבור היא בת-שיח למחשבותיי . אין ערוך לתודה שאני חב לה על שיחות אלה . תודה שמורה לשני חוקרים קרובים ללבי, אף כי לא תמיד לדעותיי, לחנה קרונפלד מאוניברסיטת ברקלי, קליפורניה, ולחנן חבר מאוניברסיטת ייל, ניו-הֵבן, שהעניקו לי אפשרויות נדירות לצפות בספרי גם מחוץ להסכמה עִמו . תודה מיוחדת שמורה ללילך נתנאל שקראה את כל כתב היד והועילה בהערותיה לשיפורו . תודה ארוכת ימים אני חב לעורכת המדעית, שהייתה זה-כבר לאייקון בתחומה, נילי לנדסברגר, שערכה את חלקיו המוקדמים של חיבור זה כפי שנדפסו בספרי על שירת יצחק עֹגן . טעם העריכה המשובחת ההיא לא נמר במהלך השנים . תקופת השהייה שלי כחוקר אורח באוניברסיטת פוטסדאם הסמוכה לברלין אִפשרה לי מגע עם חומרי ספרות נדירים ומגע עם תפיסות חדשות בתחומים שונים הנידונים בחיבור . אני מחזיק תודה מרובה למארחיי פרופ׳ קרל גרוצינגר, שסייע לי רבות בהבנת סביבתה התרבותית הנכחדת של ברלין בסוף המאה התשע-עשרה, ולפרופ׳ נתנאל רימר מאוניברסיטה פוטסדאם, שהעניק לי מרחב לימוד ומחקר שבו התאפשרה השלמתו של החיבור הזה . למעלה מעשרים שנה מלווה את ספריי ואת הסדרות תימה ואופקי מחקר שבעריכתי העורכת והמתקינה ענת גל מהוצאת הספרים של אוניברסיטת בר-אילן . ידיעותיה הרבות ומקצועיותה המופלאה הם תו היכר לכל מה שעבר תחת ידה . לה – ולאנשי ההוצאה : מרגלית אבישר, מנהלת ההוצאה, רייצ׳ל ג׳וסף, מתקינה ועורכת, וחני אהרוני – אני מבקש להודות על ידידות רבת שנים ועל אהבה משותפת לספר העברי . אבידֹב ליפסקר המחלקה לספרות עברית מייסודו של ברוך קורצווייל ז״ל אוניברסיטת בר-אילן, תשס״ה - תשע״ח

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר