אקולוגיה של ספרות

עמוד:4

חברי המערכת : אבידֹב ליפסקר, זיוה שמיר, יגאל שוורץ, חנן חבר ספר זה הוצא לאור בסיוע הקרן הלאומית למדע התצלומים בשערים : שער ראשון : כרזה : ׳תחי המהפכה העולמית׳, כתב העת הפעולה, עורך פרנץ פפמפרט, 1911 שער שני : נאבן, המהדורה הראשונה, קיימברידג' 1936 שער רביעי : מפות ברלין וצ׳רנוביץ מסת"ב 4 - 507 - 226 - 965 - ISBN978 © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר- אילן, רמת- גן אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, מגנטי או מכני ( לרבות צילום, מזעור והקלטה ) ללא אישור בכתב מהמו " ל עריכת הלשון : חיה אלחייני סדר ועימוד : שולמית ירושלמי, ירושלים נדפס בישראל, תשע"ט

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר