אדם זה, שאינו אחד

עמוד:4

Anat Rimon - Or THE SOUL AND ITS DISCONTENT עריכה לשונית : אהוד אמיר עיצוב הכריכה : קריסטינה מורדוכוביץ' עימוד : יובל בטשא יועצים אקדמיים : ד"ר ערן רולניק, דני לסרי, ד"ר הרצל ברוך מסת"ב : 2 - 522 - 61838 - 1 - 978 : ISBN אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . © כל הזכויות שמורות פרדס הוצאה לאור, ת"ד ,33709 חיפה 3133602 e - mail : contact @ pardes . co . il תש"ף 2020 Printed in Israel

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר