אסטרטגיית האוקיינוס הכחול

עמוד:3

א ס ט ר ט ג י י ת ה א ו ק י י נ ו ס ה כ ח ו ל מ ה ד ו ר ה מ ו ר ח ב ת כיצד ליצור מרחב שוק ללא מתחרים ולהפוך את התחרות לבלתי רלוונטית פרופ' וו' צ'אן קים פרופ' רנה מובורן מאנגלית : עֹפר קוֹבר

מטר הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר