המטפחת של ורוניקה

עמוד:5

ל א ה ו ב י נ פש י ה ל י ת , ג ב ר י א ל ה , ע מ ל י ה ו ע מ נ ו א ל

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר