פתח דבר

עמוד:ב

ב | תשובות חכמי מצרים האחרונים מגניזת קהיר שתשובותיהם נכללות בכרך זה הם : ר' שלמה אלפרנג'י, ר' אברהם מונסון, ר' אברהם סכנדרי, ר' דוד קונפורטי, ר' משה בירב, ר' אברהם טריקה, ר' אלעזר חאמי ור' יעקב לינדוס . לכתבי היד הוספנו הערות והארות הכוללות מראי מקומות לספרות התורנית, הפניות לספרות המחקר, ציונים לתשובות מקבילות בכתבי יד ובדפוסים, פרשנות וביאורים לקטעים סתומים, מבואות מיוחדים לכל תשובה, ומבוא כללי הסוקר בקצרה את הידוע על מורשתם ההלכתית של החכמים הנזכרים . עשינו כמיטב יכולתנו לשחזר את נוסחי התשובות על ידי צירוף מחדש של קטעים שהופרדו ושהתפזרו בגניזה, או באמצעות השלמת מילים וחלקי משפטים שנמחקו, דהו או ניטשטשו . הכרכים הבאים בסדרה זו יכללו אי"ה חיבורים נוספים של חכמים שפעלו במצרים במאות הי"ז - י"ח ושכתבי ידם שמורים בבתי עקד ספרים : תשובות ר' משה יהודה עבאס, כ"י אוקספורד - בודלי 470 . Mich 326, Mich [ בהכנה ] ; תשובות ר' חיים שלום מעלי, כ"י אוקספורד - בודלי 356 . Mich . תודתי נתונה לאגודת פרידברג לכתבי יד יהודיים ( FGMS ) , ובמיוחד לד"ר דב פרידברג ולרב ראובן רובלו שתמכו במחקר זה . תודתי נתונה גם לקרן המחקר שבמכון שוקן למחקר היהדות . תודה מיוחדת לפרופ' יעקב ש' שפיגל שקרא את כתב היד בשלב האחרון והעיר הערות חשובות ששולבו בספר . כאן המקום להודות לכל העמלים איתי במלאכת הקודש : לרב יעקב שורץ, לרב אברהם לוין ולמר אריאל גרוסמן . אני מודה לדן הלוי על עריכת הלשון של הקדמת הספר – יבואו כולם על הברכה . בהגיעי לגיל השיבה, אני מודה על העבר ומתפלל על העתיד, לסיעתא דשמיא, לכוח ובריאות טובה . אוחילה לאל הנֹתֵן לַיָּעֵף כֹּחַוּלְאֵין אוֹנִים עָצְמָה יַרְבֶּה ( ישעיה מ, כט ) שאזכה להמשיך בעבודת הקודש של חקר ולימוד תורתם של חכמי מצרים האחרונים ופרסום תשובותיהם . תודה מיוחדת לרעייתי האצילה, מרגלית שתחי', מנשים באוהל תבורך, על חמישים שנות נישואין, באהבה באחווה בשלום וברעות . יזכנו ה' לחיים של טובה, חיים של ברכה ורוב נחת מכל צאצאינו וצאצאי צאצאינו . ירושלים תשע"ח שמואל גליק

מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר