תוכן העניינים

עמוד:VIII

ג . תשובות רבי אברהם מונסון . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 סי ' א : תושב קהיר שנדרש לעבור ולהתגורר בדאמיט, אם יכול לכוף את אשתו 98 שתבוא עמו בטענה ששם ירוויח ברווח את מזונות ביתו ד . תשובת רבי אברהם סכנדרי וחכמי דורו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 סי ' א : בעניין עזבונו של שלמה פריכה שהקדיש בחייו בתים וקרקעות לעניי בית כנסת המוסתערבים שבקהיר . לאחר שנפטר טענו קרוביו שחזר בו לפני מותו והוריש את נכסיו לאחותו ( תשובת ר' אלעזר חאמי והשגת ר"א סכנדרי 120 על תשובתו ) 134 סי ' ב : קטע נוסף מהשגת ר"א סכנדרי על תשובת ר' אלעזר חאמי סי ' ג - ד : שני קטעים מתשובת ר"א סכנדרי ובהם השגתו על פסק דינו של ר' יהודה 141 חאמי שקבל את עמדת קרובי האחות סי ' ה : שאלה בעניין פרשת עזבונו של שלמה פריכה ותחילת תשובתו של ר' מאיר 168 גאויזון . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . סי ' ו : תשובת ר"א סכנדרי בעניין היתר רכישת נכס מגוי שיהודי מחזיק בו 171 בשכירות סי ' ז : תשובת ר"א סכנדרי ור"א מונסון בעניין אלמנה שביקשה בשעת הלידה שלא ימסרו לה את היילוד להנקה אלא ישכרו שפחה שתיניק אותו כדי שתוכל להינשא בתוך כ"ד חודשים . האם חלה חובת ההמתנה גם אם היילוד יימסר למינקת שתתחייב בשבועה שלא תזניח את היילוד בהתאם לכלל הידוע "לא 176 פלוג" ה . תשובות רבי אברהם טריקה וחכמי דורו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 סי ' א : בעניין פרשת קודייסי בגט שניתן על ידי הבעל לאחר שאוים קשות על ידי 209 חותנו והביא למאסרו באמתלות שונות – ר"א טריקה הכשיר את הגט . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . סי ' ב : תשובה והשגות של חכם אנונימי על תשובת ר"א טריקה הנ"ל, שפסל את 233 הגט משום "גט מעושה" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . סי ' ג : תשובת ר"א סכנדרי בעניין פרשת קודייסי כולל תשובת ר"א מונסון בפרשת 252 גט ענקרי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ו . תשובות רבי דוד קונפורטי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 סי ' א : יהודי שהכניס עורות לברֵכת סיד לשם קדושת ספר תורה ושכח להטביע 274 בהם סימני היכר, אם יש לחשוש שמא הגוי החליפם . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . סי ' ב : ספר תורה שאורך היריעות בו אינו שווה ובשולי היריעות מרווח של ד' 297 שורות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר