תשובות חכמי מצרים האחרונים מגניזת קהיר

עמוד:V

מוקדש לעילוי נשמת אמי מורתי מרת פערל ע"ה בת הרב יצחק ופייגא ישראל ( איזרעאל ) ז"ל נלב"ע י"ב אייר תשס"ב ת . נ . צ . ב . ה

מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר